NEWSletter NIPiP 21 lutego 2020 r.
KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ

„Wszelkie szczegółowe ustalenia dotyczące uzupełniającej działalności zawodowej pielęgniarki/położnej w zakresie działalności naukowobadawczej, edukacyjnej i administracyjno–organizacyjnej powinny uwzględniać powyższe zasady ogólne."
USTAWA O SAMORZĄDZIE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Art. 6. 1.
Organami Naczelnej Izby są:
1) Krajowy Zjazd;
2) Naczelna Rada;
3) Naczelna Komisja Rewizyjna;
4) Naczelny Sąd;
5) Naczelny Rzecznik.
Liczba zarejestrowanych pielęgniarek i położnych
stan na 21 lutego 2020 r.
AKTUALNOŚCI
Image
Stop agresji wobec pielęgniarek i położnych. Niepokojące wyniki ankiety Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
Spośród 817 pielęgniarek i położnych tylko 49 nie spotkało się z zachowaniami agresywnymi, natomiast 768 doświadczyło agresji podczas wykonywania zawodu w placówkach ochrony zdrowia i innych instytucjach. Tak wynika z…
Czytaj dalej...
Image
Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencjach z cyklu FORUM PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ 2020
Spotkanie odbędzie się w Krakowie w dn. 29.02.2020. Podczas konferencji zostaną poruszone zagadnienia dotyczące szczepień ochronnych u dzieci i dorosłych i u pacjentów w grupach ryzyka ze szczególnym naciskiem na…
Czytaj dalej...
Image
Program profilaktyki depresji poporodowej – zaproszenie do współpracy
Depresja poporodowa, jak większość zaburzeń, związanych ze zdrowiem psychicznym, jest wciąż zjawiskiem rzadko pojawiającym się w dyskusji publicznej w wystarczającym wymiarze, mimo zwiększającego się ryzyka występowania tego problemu. Ma na…
Czytaj dalej...
Image
Postępowanie z raną przewlekłą w Chełmie
Dzisiaj, 13 lutego w Chełmie rozpoczęła się kolejna edycja konferencji z cyklu „Postępowanie z raną przewlekłą”. Organizatorem konferencji jest wydawnictwo Evereth Publishing a Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych już po…
Czytaj dalej...
Image
Badanie: Analiza postaw i doświadczeń pracowników instytucji medycznych w kontaktach z pacjentami chorującymi na otyłość
Wśród wielu wyzwań z jakimi boryka się system opieki zdrowotnej, pojawia się między innymi gwałtowny wzrost liczby pacjentów chorujących na otyłość. Już co piąty Polak potrzebuje specjalistycznego leczenia w tym…
Czytaj dalej...
Image
Zapytanie ofertowe 1/2020 - Przygotowanie specyfikacji oraz wdrożenie System Samorządu Pielęgniarek i Położnych (SSPP).
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych ul. Pory 78 lok 10 02-757 Warszawa Tel. 22-327-61-61 Zapytanie ofertowe 1/2020 1. Informacje ogólne o zamówieniu. 1.1 Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie specyfikacji oraz wdrożenie…
Czytaj dalej...
Image
Fundacja na Rzecz Wspierania Położnych im. Stanisławy Leszczyńskiej
Fundacja na Rzecz Wspierania Położnych im. Stanisławy Leszczyńskiej Dlaczego wspieranie położnych jest potrzebne? Ponieważ ze względu na specyfikę pracy narażone są na skrajnie silne emocje, obarczone są ogromną odpowiedzialnością i…
Czytaj dalej...
Image
Spotkanie w sprawie agresji wobec personelu medycznego
Dzisiaj, 7 lutego br. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie w sprawie zachowań agresywnych wobec personelu medycznego w podmiotach leczniczych. Agresja wobec personelu medycznego to ważny problem polskiego systemu ochrony…
Czytaj dalej...
Image
XI konferencja naukowo-szkoleniowa dotycząca żywienia klinicznego 25.04.2020
Serdecznie zapraszamy do udziału w  W tym roku tematem przewodnim będzie immunożywienie. Konferencja odbędzie się 25.04.2020 roku w Parku Naukowo-Technologicznym  w Gdyni, pod patronatem JM Rektora GUMed oraz Polskiego Towarzystwa…
Czytaj dalej...
Image
Spotkanie w sprawie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych – 6.02.2020
Dla środowiska pielęgniarek i położnych kluczowe znaczenie miało wprowadzenie w ubiegłym roku nowych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych, które gwarantuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. zmieniające…
Czytaj dalej...
Image
Oficjalna inauguracja kampanii Nursing Now Polska
Dziś, 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia spotkali się przedstawiciele Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z Prezes Zofią Małas na czele, organizacji zrzeszających pielęgniarki i położne, środowiska akademickiego i…
Czytaj dalej...
Image
Komunikat NFZ dla świadczeniodawców w sprawie rozliczenia środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych za 2019 r.
W celu pełnego wykorzystania środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych za 2019 r. świadczeniodawcy, którzy w trakcie 2019 r. przekazali do oddziałów wojewódzkich NFZ informacje o liczbie pielęgniarek i…
Czytaj dalej...
Image
Problem podejścia do młodszego współpracownika Magazyn Pielęgniarki i Położnej nr 12.2019
Czytaj dalej...
NOWE AKTY PRAWNE

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o stanie zdrowia nauczyciela akademickiego na potrzeby udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań materiałów i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu tych badań

Projekty ustaw i rozporządzeń Ministra Zdrowia

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Masz uwagi do projektów?

NAPISZ JE DO NAS! na nipip@nipip.pl
Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 16/2020/DGL

05.02.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

Zarządzenie Nr 17/2020/DEF

10.02.2020
w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 rok
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe     
 
Projekty zarządzeń Prezesa NFZ

Projekt zarządzenia - realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

07.02.2020
Komunikat dotyczący przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne
Komunikat dotyczący przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna 

Projekt zarządzenia - dofinansowanie informatyzacji POZ

11.02.2020
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.         
 
WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
KONFERENCJE
OFERTY PRACY
NAPISZ DO NAS CO JESZCZE POWINNO ZNALEŹĆ SIĘ W NEWSLETTERZE NIPIP
Twitter Youtube
Tutaj możesz wypisać się z NEWSlettera NIPiP    |    Zobacz ten e-mail w przeglądarce

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Pory 78 lok. 10

02-757 Warszawa

Opracował: Paweł Jędrysiak