Newsletter NIPiP
  30 kwietnia 2019 r.

Stanowisko nr 24

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 9 kwietnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia do kwalifikacji zawodów szkolnictwa zawodowego nowego zawodu – asystenta medycznego

W toczącej się obecnie w Polsce dyskusji nad zasobami kadrowymi w sektorze opieki zdrowia wskazuje się na potrzebę wprowadzania nowych zawodów, które miałyby odciążyć lekarza, pielęgniarkę i zwiększyć jakość opieki nad pacjentem. Przedłożona propozycja wprowadzenia „zawodu asystenta medycznego” jest inicjatywą lokalną, niepopartą systemowymi badaniami co do zapotrzebowania społecznego wprowadzenia tego zawodu w Polsce, jest kolejnym zawodem zaproponowanym w ramach „usprawniania pracy w sektorze opieki zdrowotnej”, obok zawodu „coacha medycznego”.

W przyjętej obecnie polityce zdrowotnej państwa polskiego zaproponowano, aby dla usprawniania pracy sektora medycznego wprowadzić dwa zawody: „opiekuna medycznego” i „sekretarkę medyczną”. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w pełni popiera dotychczasowe ustalenia i na bieżąco monitoruje działania w tym zakresie, w szczególności prace nad systemem kształcenia i tworzonego zakresu kompetencji dla dwóch ww. zawodów.

Czytaj więcej >>

Rocznica beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej
Jeszcze świeżo mamy w pamięci niezwykłą uroczystość – beatyfikację Hanny Chrzanowskiej. Tymczasem minął już od niej rok – została ogłoszona błogosławioną 28 kwietnia 2018 roku w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.

Czytaj więcej >>
Zobacz więcej aktualności >>
Zobacz najbliższe konferencje dla pielęgniarek i położnych >>
Twitter Youtube
Wypisz się z Newslettera    |    Zobacz ten e-mail w przeglądarce