Newsletter NIPiP
  14 maja 2019 r.
Czytaj więcej >>

Ewa Janiuk Wiceprezes NRPiP w “Pytaniu na śniadanie” mówiła o Dniu Położnych 8 maja.
W Dniu Położnych w programie Pytanie na śniadanie Ewa Janiuk Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych mówiła o święcie wszystkich położnych oraz o kulisach pracy. “Jesteśmy przewodnikami po świecie kobiecości”

Zobacz nagranie >>
Zobacz całe życzenia >>

Informacje o bezpłatnych specjalizacjach w roku 2019

Ministerstwo Zdrowia prezentuje wykaz priorytetowych dziedzin szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w 2019 ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wykaz ten będzie stanowił podstawę do określenia przedmiotu zamówienia w tegorocznych postępowaniach przetargowych dotyczących wyboru organizatorów kształcenia prowadzących szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych.
Czytaj więcej >>

Powstanie nowy wydział pielęgniarstwa w Ostrołęce

Dla uczczenia Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej w Ostrołęce odbyła się uroczystość podczas, której wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska wręczyła odznaczenia „Zasłużony dla samorządu pielęgniarek i położnych”. Odznaczenie przyznawane jest pielęgniarkom i położnym za szczególne osiągnięcia na rzecz samorządu zawodowego.
Wiceprezes Mariola Łodzińska podkreśliła, że samorząd pielęgniarek i położnych od początku swojego istnienia przykładał dużą wagę do kształcenia pielęgniarek i położnych. Wiceprezes NRPiP wyszła z inicjatywą, aby w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce utworzyć wydział, na którym wykształcenie mogłyby zdobywać pielęgniarki i położne. Przedstawiciele samorządu lokalnego, w tym Elżbieta Lanc zapewnili, że dołożą wszelkich starań, aby taki wydział powstał.
Czytaj więcej >>

Cała Polska świętuje Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Dzień Położnej

Jak co roku pielęgniarki i położne w całym kraju obchodzą swojej majowe święta: Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki (12.05.) i Dzień Położnej (8.05.).
Organizowane w okręgowych izbach pielęgniarek i położnych liczne gale i konferencje są okazją do docenienia codziennej pracy na rzecz pacjenta, jak również – wyrazem silnego poczucia tożsamości zawodowej.

 

Czytaj więcej
Pielęgniarka Roku 2018 wybrana 
Beata Nowak wraz z zespołem ze Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie wybrana została Pielęgniarką Roku 2018 w IV Ogólnopolskim Konkursie Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2018 organizowanym już po raz 14. przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie. Patronat nad plebiscytem objęła Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych.
Czytaj więcej

Analiza danych dotyczących przeszkolonych pielęgniarek i położnych z powodu niewykonywania zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, w latach 2014-2018


W roku 2015 nastąpił znaczny wzrost liczby przeszkolonych pielęgniarek i położnych z powodu niewykonywania zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat i stanowiło to: 28,18% ogółu przeszkolonych pielęgniarek i 22,69% ogółu przeszkolonych położnych.
Powyższy wzrost prawdopodobnie był spowodowany wejściem w życie rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wprowadzających gwarancję środków finansowych przeznaczonych na realizację podwyżek wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych.

Wyżej wymienione regulacje prawne miały także prawdopodobnie wpływ na podjęcie decyzji dotyczącej rozpoczęcia studiów na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo, o czym świadczy wzrost liczby absolwentów I stopnia na tych kierunkach w roku 2018, którzy uzyskali po raz pierwszy prawo wykonywania zawodu.

Zobacz więcej >>

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Dzień Położnej u Ministra Zdrowia


Jak co roku, Minister Zdrowia Łukasz Szumowski, dla uczczenia zawodowych świąt: Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej, zaprosił na spotkanie pielęgniarki i położne z całej Polski.

Podczas uroczystości Minister Zdrowia 43 najbardziej zasłużonym dla ochrony zdrowia pielęgniarkom i położnym wręczył Odznakę Honorową „Za zasługi dla ochrony zdrowia”. Odznaka przyznawana jest za szczególne osiągnięcia na rzecz systemu opieki zdrowotnej oraz profesjonalne podejście do pracy na rzecz pacjentów.

Czytaj więcej >>
Zobacz więcej aktualności >>
Zobacz najbliższe konferencje dla pielęgniarek i położnych >>
Twitter Youtube
Wypisz się z Newslettera    |    Zobacz ten e-mail w przeglądarce