Menu

Konferencją prasową (4.10.) została zainagurowana Akademia Opieki Długoterminowej – program bezpłatnych szkoleń dla pielęgniarek długoterminowych i środowiskowych udzielających świadczeń w warunkach domowych. Patronat nad Akademią objęła Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych.

Szybko rosnące zapotrzebowanie na opiekę nad osobami starszymi, wynikające z nieuniknionego starzenia się polskiego społeczeństwa jest argumentem, który w sposób jednoznaczny każe traktować ten problem priorytetowo. Zgodnie z prognozą GUS w 2050 r. osoby starsze (w wieku 60 lat i więcej) będą stanowić aż 40,4% mieszkańców Polski. Konsekwencją zaawansowanego procesu starzenia się społeczeństwa staje się konieczność rozwoju opieki długoterminowej dla pacjentów przewlekle chorych i osób starszych.

Właściwe pielęgnowanie ma ogromny wpływ na poprawę jakości życia pacjentów z zaburzeniami poznawczymi a znajomość zasad opieki i najczęstszych problemów pielęgnacyjnych występujących u tej grupy pacjentów może znacznie ułatwić jej sprawowanie. Dlatego spośród profesjonalistów medycznych pielęgniarki odgrywają w tym obszarze pierwszoplanową rolę w jej koncepcji, planowaniu, organizowaniu i koordynowaniu.

Akademia Opieki Długoterminowej, czyli program bezpłatnych szkoleń dla pielęgniarek jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na usługi z zakresu świadczeń profilaktycznych, pielęgnacyjnych i leczniczych oaz stworzenia w Polsce systemu umożliwiającego holistyczne podejście do opieki nad pacjentem przewlekle chorym.

Podnoszenie kwalifikacji dla naszego zawodu ma kluczowe znaczenie. Odpowiedzią na potrzeby pielęgniarek środowiskowych i długoterminowych jest umożliwienie im rozwoju i nauki. Nowe kwalifikacje to nie tylko lepsza jakość, dostępność i kompleksowość świadczonych usług, ale przede wszystkim zapewnienie wyższej jakości życia pacjenta” – podkreślała Prezes NRPiP Zofia Małas.

Akademia Opieki Długoterminowej zakłada 2-dniowe szkolenia w 7 miastach w Polsce (Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Katowice, Lublin i Gdańsk). Uczestniczące w programie pielęgniarki, podczas wykładów i warsztatów będą mogły zdobyć wiedzę teoretyczną z zakresu żywienia, rehabilitacji, leczenia ran i odleżyn, a następnie zastosować ją podczas warsztatów praktycznych. Docelowo w ramach Akademii Opieki Długoterminowej zostanie przeszkolonych 1600 pielęgniarek. Organizatorem Akademii Opieki Długoterminowej jest Nutricia.

Szczegółowe informacje znajdują się na portalu edukacyjnym Akademii Opieki Długoterminowej: www.opiekunchorego.pl

 

Foto i tekst MM