Zaznacz stronę

Aktualności

II Światowa Konferencja Zdrowia Rodziny – 24 października, niedziela

II Światowa Konferencja Zdrowia Rodziny – 24 października, niedziela

II Światowa Konferencja Zdrowia Rodziny będzie kontynuacją rozważań na temat kondycji zdrowotnej rodzin, podjętych podczas pierwszej edycji konferencji, która odbyła się w Kaliszu 9 – 10 czerwca 2019 roku. Celem konferencji jest stworzenie międzynarodowego forum...

Odpowiedź na list Otwarty Gazety Pielęgniarek i Położnych

Odpowiedź na list Otwarty Gazety Pielęgniarek i Położnych

Odpowiedź na list Otwarty Gazety Pielęgniarek i Położnych Z przykrością przyjęliśmy wiadomość, iż redaktor Naczelny Gazety Pielęgniarek i Położnych Pan Mariusz Mielcarek w tekście opublikowanym 4 października 2021r.[1] dezawuuje informacje o zatrważających danych...

Stanowisko nr 54  Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych  z dnia 5 października 2021 r.     w sprawie przywrócenia obowiązku stosowania przez świadczeniodawców minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych oraz wznowienia prac w zakresie wdrożenia norm zatrudnienia w poszczególnych zakresach świadczeń zdrowotnych dotychczas nieobjętych regulacjami prawnymi

Stanowisko nr 54 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 października 2021 r. w sprawie przywrócenia obowiązku stosowania przez świadczeniodawców minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych oraz wznowienia prac w zakresie wdrożenia norm zatrudnienia w poszczególnych zakresach świadczeń zdrowotnych dotychczas nieobjętych regulacjami prawnymi

Stanowisko nr 54 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 października 2021 r.   w sprawie przywrócenia obowiązku stosowania przez świadczeniodawców minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych oraz wznowienia...

Stanowisko nr 55  Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych  z dnia 5 października 2021 r.     w sprawie pilnego wprowadzenia obowiązku stosowania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek w podmiotach leczniczych realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie opieki psychiatrycznej oraz leczenia uzależnień

Stanowisko nr 55 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 października 2021 r. w sprawie pilnego wprowadzenia obowiązku stosowania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek w podmiotach leczniczych realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie opieki psychiatrycznej oraz leczenia uzależnień

Stanowisko nr 55 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 października 2021 r.   w sprawie pilnego wprowadzenia obowiązku stosowania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek w podmiotach leczniczych realizujących świadczenia opieki zdrowotnej...

7 października 2021 r. Ogólnopolski Protest Pracowników Ochrony Zdrowia

7 października 2021 r. Ogólnopolski Protest Pracowników Ochrony Zdrowia

Dzień Kobiet i Dziecka - Położnictwo i Ginekologia Relacja z całodziennych warsztatów samobadania piersi, rozmów o profilaktyce onkologicznej oraz pracy położnych. Białe Miasteczko odwiedziła Irena Chołuj, prekursorka porodów domowych, położna, która była przeszło 50...