Zaznacz stronę

Zasada win-win – gdy wkładacie mundur, wygrywacie Wy i wygrywamy my

Dlaczego dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej tak zależy na tym, by w formacji znalazły się pielęgniarki, pielęgniarze, położne, a także studenci tych kierunków? Co oferuje nam WOT i dlaczego warto rozważyć propozycję podjęcia służby? Czego może się spodziewać osoba, która postanowi zostać Terytorialsem? Pytamy o to dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej gen. dyw. Wiesława Kukułę.

W WOT już teraz służbę pełni wiele pielęgniarek i pielęgniarzy. Zaproszenie kierujecie także do położnych i studentów pielęgniarstwa i położnictwa. Dlaczego to tak ważne, by znaleźli się w formacji?

Docelowo służbę będzie mogło podjąć ok. 4 tys. pielęgniarek, położnych oraz pracowników medycznych. Naszą propozycję kierujemy do osób, które chcą być żołnierzami, dbać o bezpieczeństwo swoich najbliższych, a także wspierać lokalne społeczności, nie rezygnując ze swojej pracy zawodowej i życia prywatnego. I tu wrócę do Pani pytania… Odpowiedź jest prosta – wybierając takie profesje, poświęcili się Państwo służbie na rzecz innych i właśnie to nas zbliża. WOT różni się od pozostałych formacji – musi się wykazać zdecydowanie większą wrażliwością, bo naszą główną misją jest niesienie pomocy w sytuacjach kryzysowych, zgodnie z mottem „Zawsze Gotowi, Zawsze Blisko”. I właśnie osoby wykonujące zawód pielęgniarki, położnej, zwłaszcza kobiety, tę wrażliwość wnoszą w nasze struktury. Poza tym pielęgniarstwo i położnictwo należą do tych wyjątkowych profesji, które formatują człowieka. Świetnie odnajduje się on nie tylko w szpitalu, ale także w wojskowej dyscyplinie, podejściu do obowiązków – te cechy pielęgniarek i położnych to dla naszej formacji wartość dodana. Zatem to w nich widzę dobrych i sprawnych żołnierzy, którzy mają specjalistyczną wiedzę przydatną w trakcie zagrożeń. Posiadają absolutnie kluczowe cechy dla realizacji misji naszej formacji. Będę zatem zabiegał o to, by zachęcić jak największą liczbę pracowników medycznych do wstąpienia w nasze szeregi.

W jaki sposób WOT chce przekonać pielęgniarki i położne do wzięcia na siebie tego dodatkowego obowiązku?

Służba jest częściowo odpłatna, poza tym proponujemy wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji – Terytorials może być skierowany na kursy i szkolenia specjalistyczne przydatne w sytuacji kryzysowej, ale także w przychodni czy szpitalu, z którym jest związany zawodowo. Służąc w WOT, zyskuje więc nie tylko kompetencje, które podnoszą jego notowania na rynku pracy, ale także możliwość samorealizacji, spełnienia w bardzo specyficznym, ale i motywującym środowisku osób, które na co dzień wykonują różne zawody, ale łączy ich jedno – wiara w te same wartości. WOT naprawdę otwiera przed nimi dodatkowe perspektywy.

Jaką propozycje macie dla studentów?

Zacznę od tego, że zachęcamy naszych żołnierzy tuż po maturze do wyboru studiów o profilu medycznym. Mamy w naszych brygadach wielu takich, którzy wybrali pielęgniarstwo. Nie bez znaczenia jest to, że forma służby w WOT jest weekendowa, a studiów dzienna – idealnie zatem można obie te aktywności połączyć, zarabiając dodatkowe środki finansowe, bo w WOT żołnierz dostaje uposażenie. Mało tego – podczas służby weekendowej może on realizować szkolenia zbieżne z kierunkiem swoich studiów. Jeśli jest zatem na stanowisku ratownika pola walki, może wystąpić do dowódcy o dofinansowanie potrzebnych mu kursów, może też wystąpić o zorganizowanie przez nas dedykowanego właśnie jemu szkolenia. Jesteśmy w stanie znacząco rozwinąć kompetencje kandydata na pielęgniarkę/pielęgniarza, położną. Niebawem zresztą odwiedzimy każdą uczelnię, pokazując młodym ludziom benefity i korzyści płynące ze służby w WOT oraz to, jak możemy wspierać ich rozwój zawodowy i w szpitalu, i w wojsku. Pielęgniarka, położna, uzyskując dyplom, będzie mogła bowiem zostać oficerem i zdecydować, czy woli pracować w szpitalu cywilnym, czy też założyć mundur żołnierza zawodowego.

Dodam, że błędnie sądzi się, że osoba pracująca w cywilu jako pielęgniarka, położna, w wojsku także będzie pracować wyłącznie na takim stanowisku. Chcemy rozszerzać jej kompetencje, dać jej szansę na zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności, których nie posiądzie na studiach.

Załóżmy, że wstępuję do WOT – co dalej? Jak będę mogła się rozwijać?

Pielęgniarka, pielęgniarz, położna, czy student wstępujący w szeregi WOT odbywa szkolenie podstawowe (jeśli wcześniej nie mieli do czynienia z wojskiem) bądź wyrównawcze (jeśli odbył już szkolenie wojskowe). Po jego ukończeniu będzie realizować zaplanowany trzyletni program szkolenia. W drugim roku służby żołnierzowi zostanie przydzielona konkretna funkcja w zespole – w przypadku osoby posiadającej wykształcenie medyczne ratownika bądź starszego ratownika pola walki. W dalszym ciągu będzie również rozwijać swoje umiejętności i kompetencje, np. korzystając z oferty kursów i szkoleń z zakresu medycyny potrzebnej w przypadku zagrożeń, a także z dofinansowań do studiów i kształcenia podyplomowego.

Dwa istotne dla WOT projekty to zarządzanie talentami i zarządzanie kompetencjami. Zarządzanie talentami ukierunkowane jest na zweryfikowanie potencjału kandydata do służby i jego odpowiednie wykorzystanie – w zgodzie z jego predyspozycjami. Jest to inwestycja w taki rozwój talentów danego człowieka, by wpisywał je w potrzeby służby wojskowej. Zarządzaniem kompetencjami odnosi się zaś do umiejętności, wiedzy i doświadczenia, jakie żołnierz OT wnosi z cywila – naszym celem jest ich uzupełnienie o aspekty wojskowe i odpowiednie wykorzystanie. Należy również pamiętać, że jednym z założeń naszego szkolenia jest rozwijanie specjalności podwójnego zastosowania, czyli przydatnych zarówno w wojsku, jak i w cywilu. Korzyści z rozwoju żołnierza będzie miał więc również jego pracodawca i lokalna wspólnota.

Czym musiałabym się wykazać, by skorzystać z oferty DWOT?

Służba w WOT jest całkowicie ochotnicza. By do niej wstąpić, nie musi pani przechodzić żadnego szkolenia, nabywać konkretnych umiejętności. Żołnierzem obrony terytorialnej może być każdy w wieku od 18. do 55. roku życia, jeśli przejdzie pomyślnie postępowanie kwalifikacyjne. Warunkiem jest także posiadanie obywatelstwa polskiego, niekaralność i nie pełnienie innego rodzaju służby wojskowej oraz nie posiadanie przydziału kryzysowego. Zapraszamy! Jak się z nami skontaktować? Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie terytorialsi.wp.mil.pl lub nipip.pl

 

Oferta WOT

Dlaczego to wyjątkowa służba? Ponieważ żołnierz, nie rezygnując ze swojego dotychczasowego życia, ma szansę zdobyć unikatowe kompetencje. Oferowane są mu:

* Kursy i szkolenia specjalistyczne

– kurs „wkłucia doszpikowe – zaawansowane techniki ratujące życie”,

– kurs doskonalący z zaawansowanych zabiegów ratujących życie w obrażeniach ciała w opiece przedszpitalnej,

– kurs USG FAST w urazach,

– kurs doskonalący z zakresu zapobiegania chorobom zakaźnym i odzwierzęcym,

– kurs doskonalący z zakresu polowego ratownictwa i stanów zagrażających życiu.

* Dofinansowanie kształcenia podyplomowego

– szkoleń specjalizacyjnych, szczególnie w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, pielęgniarstwa operacyjnego, chirurgicznego, ratunkowego epidemiologicznego oraz w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących – dla osób pracujących w zawodzie przez co najmniej 2 lata w okresie ostatnich 5 lat,

– kursów kwalifikacyjnych, szczególnie w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, pielęgniarstwa operacyjnego, chirurgicznego, ratunkowego epidemiologicznego oraz w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących – dla osób posiadających co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie,

– kursów specjalistycznych z zakresu leczenia ran, pielęgnowania pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie, szczepień ochronnych, wykonywania konikopunkcji, odrobaczania odmy prężnej oraz wykonywania dojścia doszpikowego, resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz terapii bólu ostrego u dorosłych,

– kursów dokształcających – w obszarze leczenia ran, bezpiecznej linii naczyniowej, warunków sanitarnych i utrzymania higieny.

* Dofinansowanie lub zwrot kosztów studiów licencjackich i magisterskich na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo.

* Świadczenia oraz ubezpieczenie zdrowotne. Za każdy dzień spędzony w wojsku podczas szkolenia otrzymają co najmniej 104 zł (stawka zależy od stopnia wojskowego), dodatkowo dodatek za gotowość bojową w wysokości 365 zł za każdy miesiąc służby, czyli łącznie prawie 600 zł za dwa dni szkoleniowe i utrzymanie gotowości. Kwota ta nie jest opodatkowana.

Rozmawiała Bożena Czerwińska, Magazyn Pielęgniarki i Położnej

error

Podziel się informacją z znajomymi