Ankieta dla pracowników ochrony zdrowia bezpośrednio zaangażowanych w opiekę nad matkami/noworodkami na poziomie placówki podczas pandemii Covid-19

Warszawa dnia 1 marca  2022r. Szanowni Państwo Położne, Położni W imieniu NRPiP zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w wypełnieniu anonimowej ankiety, opracowanej na potrzeby projektu badawczego IMAGINE EURO. Ankieta jest opracowana na standardach WHO, skierowana do szerszego grona praktyków: lekarzy ginekologów, neonatologów położnych. Wypełnienie ankiety będzie ważnym głosem naszego środowiska w międzynarodowej dyskusji … Czytaj dalej Ankieta dla pracowników ochrony zdrowia bezpośrednio zaangażowanych w opiekę nad matkami/noworodkami na poziomie placówki podczas pandemii Covid-19