Menu

Szanowna Pani, Szanowny Panie,

Nazywam się Gilbert Kolbe i jestem studentem studiów II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo na Wydziale Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Poniższa ankieta została opracowana w celu ustalenia wiedzy pielęgniarek na temat samorządu zawodowego i wynikających stąd korzyści dla naszego zawodu. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą podstawą do napisania pracy magisterskiej, raportu i publikacji oraz posłużą do weryfikacji działań podejmowanych przez samorząd pielęgniarski promujących nasze środowisko

Share This

Share This

Share this post with your friends!