Zaznacz stronę

Raporty z Chin, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii czy ze Stanów Zjednoczonych wskazują na poważny wzrost liczby przypadków przemocy w rodzinie od czasu wybuchu pandemii. Potwierdzają to także polskie organizacje pozarządowe – od końca marca 2020 roku rejestrują zwiększoną liczbę zgłoszeń przypadków przemocy i próśb o pomoc. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) apelują do służb i instytucji o wzmożona czujność w kontaktach z rodzinami i zwracanie uwagi na sygnały, które mogą świadczyć o przemocy.

Musimy pamiętać, że przedstawiciel ochrony zdrowia ma obowiązek zapytać o źródło pochodzenia ran, podbiegnięć krwawych itd. To nie jest kwestia taktu, szanowania prywatności pacjenta – to ustawowy obowiązek wynikający z przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i Rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty” – podkreśla Mariola Łodzińska, wiceprezes NRPiP. I dodaje: ­­– Rozmowa z osobą krzywdzoną nie należy do łatwych, mogą się Państwo spodziewać oporu z jej strony i zapewniania, że wszystko jest w porządku, ale może też się zdarzyć, że osoba z ulgą przyjmie Wasze pytania i możliwość opowiedzenia komuś o tym, co ją dręczy. Żadna sytuacja nie zwalnia nas z działania, jeśli tylko podejrzewacie, że w rodzinie dochodzi do przemocy – ani niechęć ze strony rozmówczyni, jak i jej zapewnienia, że już czuje się lepiej.

Każde spotkanie z domniemaną ofiarą krzywdzenia powinno skutkować wszczęciem procedury „Niebieskie Karty” poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta A”. Przekazujecie go Państwo niezwłocznie do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego. Taki zespół działa w każdym mieście, gminie.

Bądź uważna/uważny na sygnały, które mogą wzbudzić podejrzenie, że masz do czynienia z osobą doznającą przemocy w rodzinie. Jeśli nie wiesz, co zrobić i jak zareagować w sytuacji zawodowego kontaktu z ofiarą przemocy w rodzinie, możesz skonsultować się z pracownikami działającego na zlecenie PARPA Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, w ramach którego działa telefon dla przedstawicieli służb (22 250 63 12 w każdą środę w godz. 10.00–13.00).