Menu

Wśród wielu wyzwań z jakimi boryka się system opieki zdrowotnej, pojawia się między innymi gwałtowny wzrost liczby pacjentów chorujących na otyłość. Już co piąty Polak potrzebuje specjalistycznego leczenia w tym zakresie. W konstruowaniu systemowych rozwiązań zarządzania otyłością niezbędna jest perspektywa personelu medycznego. Niniejsze badanie kierowane jest do lekarzy, pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów czy ratowników medycznych, którzy bezpośrednio pracują z pacjentami chorującymi na otyłość.

Link do badań: http://www.ebadania.pl/87e4860a39e11d1b

Przygotowane przez nas badanie ankietowe zapewnia pełną anonimowość. Dla realizacji badań zgodę wydała Niezależna Komisja Bioetyczna przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (694/2019-2020). W trakcie jego przeprowadzania nie będą gromadzone ani przetwarzane żadne dane wrażliwe ani dane osobowe (zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 – RODO). Uzyskane wyniki zostaną zaprezentowane w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.

Gorąco zachęcamy do wypełnienia ankiety, każda wypowiedź jest dla nas ważna.
Dziękujemy za poświęcony czas.

Wszystkie pytania i uwagi prośmy kierować na adres:
Gdański Uniwersytet Medyczny,
Zakład Socjologii Medycyny i Patologii Społecznej
ul. Tuwima 15, 80-210 Gdańsk
dr Katarzyna Leoniuk, mail: katarzyna.leoniouk@gumed.edu.pl
dr Krzysztof Sobczak, mail: krzysztyof.sobczak@gumed.edu.pl

Patroni honorowi: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością
Patron społeczny: Fundacja OD-WAGA
Patron medialny: poradnikzdrowie.pl