Menu

Pielęgniarka Roku 2018 wybrana 

Beata Nowak wraz z zespołem ze Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie wybrana została Pielęgniarką Roku 2018 w IV Ogólnopolskim Konkursie Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2018 organizowanym już po raz 14. przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie. Patronat nad plebiscytem objęła Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych.

 

Konkurs Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku kontynuuje wieloletnią tradycję olimpiad pielęgniarskich. Ma charakter ogólnopolski, jest adresowany do pielęgniarek i pielęgniarzy zatrudnionych we wszystkich rodzajach podmiotów leczniczych lub wykonujących swój zawód w ramach praktyki zawodowej.

Temat przewodni Konkursu corocznie ustalany jest przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. W tym roku zdecydowano się odejść od oceny kandydatów indywidualnych, na rzecz wprowadzenia oceny osiągnięć zespołów pielęgniarskich mających bezpośredni wpływ na jakość procesu leczenia i opieki, bądź sytuację zdrowotną podopiecznych.

Jury Konkursu, w tym Prezes NRPiP Zofia Małas, doceniło innowacyjność projektu zespołu Pani Beaty Nowak, polegającą na wdrożeniu modelu opieki okołoporodowej w opiece nad matką i dzieckiem z wadą letalną.

Drugie miejsce w konkursie zajął Kondrad Baumgart prowadzący indywidualną praktykę pielęgniarską w Poznaniu projektem ECMO dla Wielkopolski mającym na celu upowszechnienie stosowania metody pozaustrojowej oksygenacji tkanek w szerokim spektrum sytuacji klinicznych.

Trzecie miejsce, z programem polegającym na wdrożeniu zasad postępowania w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów w trakcie hospitalizacji „Szkoła Radzenia sobie w chorobie i niepełnosprawności”, zajął zespół pielęgniarski z liderką Małgorzatą Gdesz z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Nagrody ufundowane przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych laureatom Konkursu wręczyła Zofia Małas. Prezes NRPiP gratulując zwycięstwa laureatom Konkursu wyraziła przekonanie, że wszyscy tegoroczni laureaci plebiscytu są już liderami w swoim środowisku a swoją pracą i postawą wzmacniają wizerunek nowoczesnej pielęgniarki, pielęgniarza.

Konkurs Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku organizowany jest od 2005 roku.

MM

Więcej informacji o zwycięzcach można znaleźć na stronie: Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

Pin It on Pinterest

Podziel się!

Poinformuj swoich znajomych!