Menu

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wspólnie z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu realizuje Projekt Bezpiecznej Farmakoterapii – Pharma Safety. Celem projektu jest opracowania i wdrożenia modelu bezpiecznej farmakoterapii w Polsce.

Projekt Bezpiecznej Farmakoterapii Pharma Safety kierowany jest do kadry pielęgniarskiej, położniczej, a także lekarskiej. Zakłada podniesienie bezpieczeństwa procesu farmakoterapii realizowanego przez pielęgniarki, położne i lekarzy na każdym poziomie opieki.

Koordynatorem ds. wdrożenia projektu jest Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, natomiast kierownikiem projektu – dr Izabela Witczak z Zakładu Ekonomiki i Jakości w Ochronie Zdrowia Wydziału Nauk o Zdrowiu UM we Wrocławiu.

W tym celu przygotowana została ankieta, której wyniki pozwolą opracować interdyscyplinarny model bezpiecznej farmakoterapii. Przyłączcie się Państwo do nas i wypełnijcie anonimową ankietę, która dostępna jest pod linkiem: https://pharma.webankieta.pl/ Ankieta będzie aktywna do 30 lipca 2019 r.

Projekt Pharma Safety otrzymał patronat Ministra Zdrowia, patronat instytucjonalny Clinical Risk Management and Patient Safety Centre of Tuscany (Włochy) oraz WHO Collaborating Centre in Human Factors and Communication for Delivery of Safe and Quality care.

MM