Zaznacz stronę
Bezpłatne szkolenia z zakresu standardów organizacyjnych w patomorfologii dla pielęgniarek
 
W trosce o podniesienie jakości diagnostyki patomorfologicznej w Ministerstwie Zdrowia rozpoczęła się w 2019 r. realizacja projektu pn. Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 
W ramach ww. projektu zostały opracowane zestawy standardów organizacyjnych oraz postępowania w diagnostyce patomorfologicznej – Wytyczne dla zakładów/pracowni patomorfologii oraz standardy akredytacyjne dla jednostek diagnostyki patomorfologicznej (JDP). Dokument ten, w formie Obwieszczenia, został ogłoszony przez Ministra Zdrowia dn. 24 września br. W ramach oceny organizacji badań patomorfologicznych została zwrócona między innymi uwaga na postępowanie z materiałem do badania od pobrania do momentu przekazania do zakładu patomorfologii, gdyż jest to kluczowy etap mający wpływ na możliwość wykonania tzw. badań dodatkowych (np. z zakresu technik biologii molekularnej).
 
Aktualnie w ramach tego projektu rozpoczyna się seria szkoleń online z zakresu standardów organizacyjnych i akredytacyjnych w patomorfologii.
W trakcie bezpłatnego jednodniowego szkolenia, w ciekawej formule chcemy omówić następujące zagadnienia: rola badań patomorfologicznych w kompleksowej opiece nad pacjentem, badanie patomorfologiczne od A do Z, kontrola jakości i koszty w badaniu patomorfologicznym.
 
Szkolenia adresowane są do pracowników podmiotów leczniczych realizujących świadczenia w zakresie patomorfologii oraz pracowników podmiotów leczniczych korzystających z badań patomorfologicznych.
Szkolenia poprowadzą: prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek, prof. dr hab. n. med. Renata Langfort oraz prof. dr hab. n. med. Janusz Ryś.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych przygotowano dwie edycje szkolenia z zakresu standardów organizacyjnych w patomorfologii w dniach 3 lub 4 listopada 2021 r. adresowane będą w szczególności dla pielęgniarek, w tym pielęgniarek operacyjnych.
 
Szczególnie interesujący dla tej grupy zawodowej może być panel 2 (od godz. 10:55 do godz. 12:50) zawierający wykład prof. Andrzeja Marszałka pn. „Etapy przedzakładowe badania” zorientowany na zadania wykonywane przez pielęgniarki operacyjne oraz dyskusja (sesja pytań/odpowiedzi), która będzie miała miejsce po zakończeniu tego panelu.
 
Szczegółowe informacje na temat szkoleń oraz formularz rejestracyjny dostępne są na dedykowanej stronie internetowej: