Menu
Komisja Zdrowia 17 lipca 2019: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (druk nr 3618) – uzasadnia Minister Zdrowia.

Komisja Zdrowia 17 lipca 2019: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (druk nr 3618) – uzasadnia Minister Zdrowia.

Przejdź do nagrania z Komisji Zdrowia Zobacz projekt ustawy UZASADNIENIE USTAWY Projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych wprowadza zmianę kwoty służącej do...
Sprzeciw NRPiP wobec zmian legislacyjnych dotyczących systemu Ratownictwa Medycznego – Stanowisko Prezydium NRPiP

Sprzeciw NRPiP wobec zmian legislacyjnych dotyczących systemu Ratownictwa Medycznego – Stanowisko Prezydium NRPiP

Stanowisko Nr 28 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmian legislacyjnych w Systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego wprowadzonych przez Ministra Zdrowia Kierując się interesem publicznym i bezpieczeństwem zdrowotnym...