Menu
Komunikat CKKPiP w sprawie wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość w odniesieniu do zajęć teoretycznych, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie kształcenia (Wzór formularza dla organizatorów kształcenia)

Komunikat CKKPiP w sprawie wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość w odniesieniu do zajęć teoretycznych, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie kształcenia (Wzór formularza dla organizatorów kształcenia)

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że w art. 78 ust 6-8 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej wprowadzono następujący zapis: w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia...
Łatwiejszy dostęp do opieki położnej POZ!

Łatwiejszy dostęp do opieki położnej POZ!

Dzięki staraniom Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych pacjentki po operacjach ginekologicznych lub onkologiczno-ginekologicznych szybciej i łatwiej uzyskają pomoc ze strony położnej podstawowe opieki zdrowotnej. Świadczenia realizowane są teraz...

Pin It on Pinterest