Zaznacz stronę
Główny Urząd Statystyczny opublikował wyniki badań kondycji zdrowotnej ludności Polski oraz badań dotyczących infrastruktury i funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Zdrowie i ochrona zdrowia w 2019 roku.

Główny Urząd Statystyczny opublikował wyniki badań kondycji zdrowotnej ludności Polski oraz badań dotyczących infrastruktury i funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Zdrowie i ochrona zdrowia w 2019 roku.

Przedstawiona w publikacji analiza zawiera opis danych pozyskiwanych regularnie w ramach statystyki publicznej, dotyczących stanu zdrowia ludności, jak również zasobów kadrowych i infrastruktury opieki zdrowotnej. Podobnie jak w poprzednich latach dotyczy ona też...
Wykształcenie pielęgniarek

Wykształcenie pielęgniarek

Liczba pielęgniarek posiadających określone stopnie wykształcenia stopnie wykształcenia posiadających wykształcenie średnie posiadających wykształcenie średnie i tytuł licencjata posiadających wykształcenie średnie i tytuł licencjata i magistra posiadających...
Wykształcenie położnych

Wykształcenie położnych

Liczba położnych posiadających określone stopnie wykształcenia stopnie wykształcenia posiadających wykształcenie średnie posiadających wykształcenie średnie i tytuł licencjata posiadających wykształcenie średnie i tytuł licencjata i magistra posiadających...