Menu
Analiza danych dotyczących przeszkolonych pielęgniarek i położnych z powodu niewykonywania zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, w latach 2014-2018

Analiza danych dotyczących przeszkolonych pielęgniarek i położnych z powodu niewykonywania zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, w latach 2014-2018

Na podstawie danych statystycznych przekazanych przez okręgowe izby pielęgniarek i położnych. Wprowadzenie W związku z monitorowaniem przeszkolenia odbywanego przez pielęgniarkę lub położną, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie...

Stanowisko nr 24 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 9 kwietnia 2019 r.w sprawie wprowadzenia do kwalifikacji zawodów szkolnictwa zawodowego nowego zawodu – asystenta medycznego

Stanowisko nr 24 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia do kwalifikacji zawodów szkolnictwa zawodowego nowego zawodu – asystenta medycznego W toczącej się obecnie w Polsce dyskusji nad zasobami kadrowymi w...
Minister Zdrowia zapowiada kontrole w szpitalach w zakresie realizacji podwyżek dla pielęgniarek, położnych.  Wycena porady pielęgniarskiej będzie przedmiotem dalszych prac.

Minister Zdrowia zapowiada kontrole w szpitalach w zakresie realizacji podwyżek dla pielęgniarek, położnych. Wycena porady pielęgniarskiej będzie przedmiotem dalszych prac.

3 kwietnia 2019 r. przedstawiciele Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych wskazali Ministrowi Zdrowia Łukaszowi Szumowskiemu i Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych Grecie Kanownik trudności w realizacji...