Menu
Sprzeciw NRPiP wobec zmian legislacyjnych dotyczących systemu Ratownictwa Medycznego – Stanowisko Prezydium NRPiP

Sprzeciw NRPiP wobec zmian legislacyjnych dotyczących systemu Ratownictwa Medycznego – Stanowisko Prezydium NRPiP

Stanowisko Nr 28 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmian legislacyjnych w Systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego wprowadzonych przez Ministra Zdrowia Kierując się interesem publicznym i bezpieczeństwem zdrowotnym...
Sprzeciw NRPiP wobec zmian legislacyjnych dotyczących systemu Ratownictwa Medycznego – Stanowisko Prezydium NRPiP

Stanowisko nr 26 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia  6 czerwca 2019 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego

Stanowisko nr 26 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia  6 czerwca 2019 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wyraża zdecydowany sprzeciw odnośnie zaproponowanych...
NROZ oraz NRPiP wyraża zdecydowanie negatywne stanowisko wobec Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 3451).

NROZ oraz NRPiP wyraża zdecydowanie negatywne stanowisko wobec Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 3451).

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wyraża zdecydowanie negatywne stanowisko wobec Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr...