Menu
Stanowisko nr 25 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie psychiatrycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą

Stanowisko nr 25 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie psychiatrycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą

Stanowisko nr 25 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie psychiatrycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą  Skierowane do: Łukasz Szumowski Minister Zdrowia Andrzej Jacyna Prezes NFZ Mikołaj Pawlak Rzecznik Praw...

Stanowisko nr 24 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 9 kwietnia 2019 r.w sprawie wprowadzenia do kwalifikacji zawodów szkolnictwa zawodowego nowego zawodu – asystenta medycznego

Stanowisko nr 24 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia do kwalifikacji zawodów szkolnictwa zawodowego nowego zawodu – asystenta medycznego W toczącej się obecnie w Polsce dyskusji nad zasobami kadrowymi w...

Stanowisko nr 23 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie poparcia akcji zbierania podpisów pod projektem Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Szczepimy – bo myślimy”.

Stanowisko nr 23 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie poparcia akcji zbierania podpisów pod projektem Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Szczepimy – bo myślimy”.   Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek...

Stanowisko nr 22 Prezydium NRPiP z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Stanowisko nr 22 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i...

Stanowisko nr 17 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położonych w sprawie projektu zmiany ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej w zakresie kształcenia przeddyplomowego na kierunku pielęgniarstwo i kierunku położnictwo

Stanowisko nr 17 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położonych z dnia 15 maja 2018 roku   w sprawie projektu zmiany ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej w zakresie kształcenia przeddyplomowego na kierunku pielęgniarstwo i kierunku położnictwo   Do...

Stanowisko Nr 14 Prezydium NRPiP z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych przedstawionego jako materiał roboczy dla Zespołu problemowego do spraw usług publicznych

Stanowisko Nr 14 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach...