Zaznacz stronę

Uchwała nr 7  I Nadzwyczajnego  Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji z dnia 5 czerwca  2019 r. w sprawie określenia procedury przeprowadzania wizytacji pielęgniarek lub położnych wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej wpisanej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Uchwała nr 7  I Nadzwyczajnego  Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji z dnia 5 czerwca  2019 r. w sprawie określenia procedury przeprowadzania wizytacji pielęgniarek lub położnych wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej wpisanej do rejestru...

Uchwała nr 6 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

Uchwała nr 6 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych   Na podstawie art. 20 pkt 8 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie...

Uchwała nr 5 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji z dnia 4 czerwca  2019 r. w sprawie ustalenia wykazu stanowisk w organach izb pielęgniarek i położnych, których pełnienie może być wynagradzane

Uchwała nr 5 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji z dnia 4 czerwca  2019 r.  w sprawie ustalenia wykazu stanowisk w organach izb pielęgniarek i położnych, których pełnienie może być wynagradzane   Na podstawie art.15 ust. 2...

Uchwała nr 4 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji z dnia 4 czerwca  2019 r. w sprawie ramowych regulaminów organów okręgowych izb pielęgniarek i położnych

Uchwała nr 4 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji z dnia 4 czerwca  2019 r. w sprawie ramowych regulaminów organów okręgowych izb pielęgniarek i położnych Na podstawie art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o samorządzie...

Uchwała nr 3 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminów organów Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

Uchwała nr 3 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminów organów Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych   Na podstawie art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie...

Uchwała nr 2 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu wyborów do organów izb oraz trybu odwoływania ich członków

Uchwała nr 2 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu wyborów do organów izb oraz trybu odwoływania ich członków   Na podstawie art. 20 pkt 5 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie...