Menu

Uchwała Nr 359/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 czerwca  2019r. w sprawie ustalenia terminu VIII  Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

Uchwała Nr 359/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 czerwca  2019 r. w sprawie ustalenia terminu VIII  Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych   Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r., o samorządzie pielęgniarek i...

Uchwała Nr 356/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przyznania i nadania odznaczenia samorządu pielęgniarek i położnych

Uchwała Nr 356/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przyznania i nadania odznaczenia samorządu pielęgniarek i położnych Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie...

 Uchwała Nr 355/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 343/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 grudnia 2018 r.  w sprawie ustalenia terminu I Nadzwyczajnego  Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji

 Uchwała Nr 355/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 343/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 grudnia 2018 r.  w sprawie ustalenia terminu I Nadzwyczajnego  Krajowego Zjazdu...

Uchwała nr 354/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 310/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zasad i trybu kompensacji wynagrodzenia przez organy samorządu pielęgniarek i położnych na czas zwolnień od pracy pracownika będącego członkiem organu izby, trybu zwrotu kosztów podróży i innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez członka samorządu w związku z wykonywaniem czynności na rzecz izby lub jej organów

Uchwała nr 354/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 310/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zasad i trybu kompensacji wynagrodzenia przez organy samorządu...

Uchwała Nr 347/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie planów pracy na rok 2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Komisji i Zespołów problemowych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych

Uchwała Nr 347/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie planów pracy na rok 2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Komisji i Zespołów problemowych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych  ...