Menu

Uchwała nr 381/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 110/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia ramowych wzorów wniosków o wpis do rejestru oraz wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych oraz wykaz danych objętych rejestrem

Uchwała nr 381/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 110/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia ramowych wzorów wniosków o wpis do rejestru oraz...

Uchwała Nr 379/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 12 grudnia 2019 r.   w sprawie przyjęcia wykazu priorytetowych dziedzin pielęgniarstwa, które powinny być przedmiotem przetargu na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych ze środków finansowych budżetu państwa na rok 2020

Uchwała Nr 379/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 12 grudnia 2019 r.   w sprawie przyjęcia wykazu priorytetowych dziedzin pielęgniarstwa, które powinny być przedmiotem przetargu na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych...

Uchwała Nr 376/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie przyznania i nadania odznaczenia samorządu pielęgniarek i położnych

Uchwała Nr 376/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie przyznania i nadania odznaczenia samorządu pielęgniarek i położnych   Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o...

Uchwała 365/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 12 września 2019 r. w sprawie określenia liczby delegatów na VIII KZPiP z poszczególnych okręgowych izb pielęgniarek i położnych

Uchwała 365/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 12 września 2019 r. w sprawie określenia liczby delegatów na VIII KZPiP z poszczególnych okręgowych izb pielęgniarek i położnych   Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o...

Uchwała Nr 359/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 czerwca  2019r. w sprawie ustalenia terminu VIII  Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

Uchwała Nr 359/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 czerwca  2019 r. w sprawie ustalenia terminu VIII  Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych   Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r., o samorządzie pielęgniarek i...