Zaznacz stronę

Uchwały od nr 2081/VIIP/2022 do 2104/VIIP/2022 w sprawie wpisu / zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Pobierz uchwała nr 2087 Pobierz uchwała nr 2088 Pobierz uchwała nr 2089 Pobierz uchwała nr 2090 Pobierz uchwała nr 2091 Pobierz Uchwała nr 2092 Pobierz uchwała nr 2093 Pobierz uchwała nr 2094 Pobierz uchwała nr 2095 Pobierz uchwała nr 2096 Pobierz uchwała nr 2097...

Uchwała nr 2079/VIIP/2022 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie delegowania przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych do rad społecznych działających w podmiotach leczniczych niebędącymi przedsiębiorcami o ogólnokrajowym lub ponadwojewódzkim obszarze działania

Uchwała Nr 2079/VIIP/2022 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 czerwca 2022 r.  w sprawie delegowania przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych do rad społecznych działających w podmiotach leczniczych niebędącymi przedsiębiorcamio...

Uchwały nr 2056/VIIP/2022 – 2074/VIIP/2022 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

uchwała nr 2056 uchwała nr 2057 uchwała nr 2058 uchwała nr 2059 uchwała nr 2060 uchwała nr 2061 uchwała nr 2062 uchwała nr 2063 uchwała nr 2064 uchwała nr 2065 uchwała nr 2066 uchwała nr 2067 uchwała nr 2068 uchwała nr 2069 uchwała nr 2070 uchwała nr 2071 uchwała nr...