Zaznacz stronę

Uchwała Nr 1979/VIIP/2022 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 11 stycznia 2022 r.  w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Łodzi

Uchwała Nr 1979/VIIP/2022 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 11 stycznia 2022 r.   w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia...

Uchwała Nr 1976/VIIP/2022 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Szczepienia ochronne (program przeznaczony dla pielęgniarek) organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

Uchwała Nr 1976/VIIP/2022 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 11 stycznia 2022 r.                                                                                                           w sprawie wpisu zmiany danych do rejestru...

Uchwała Nr 1975/VIIP/2022 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 11 stycznia 2022 r. sprawie wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Szczepienia ochronne (program przeznaczony dla pielęgniarek) organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

Uchwała Nr 1975/VIIP/2022 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych                                                                                                     z dnia 11 stycznia 2022 r.                                                   ...

Uchwała Nr 1974/VIIP/2022 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu kwalifikacyjnego Pielęgniarstwo rodzinne (program przeznaczony dla pielęgniarek) organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Łodzi

Pobierz uchwała nr 1974