Zaznacz stronę
  • Głównym tematem ostatniego posiedzenia Prezydium NRPiP była kwestia nadania uprawnień do stwierdzania zgonu przez pielęgniarki pracujące w opiece paliatywnej.
  • Z wnioskiem o rozpoczęcie prac nad tym zagadnieniem wystąpiła Pani Izabela Kaptacz konsultant krajowa w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej.
  • Brak precyzyjnych regulacji oraz braki kadrowe sprawiają znaczące wydłużanie procesu stwierdzania zgonu u pacjentów w chorobie terminalnej. Problem ten nasilił się w trakcie pandemii SARS-CoV-2.
  • Problematyka jest niezwykle skomplikowana – w trakcie Prezydium NRPiP padło wiele argumentów zarówno za, jak i przeciw nowym uprawnieniom.
  • Najbliższe miesiące będą poświęcone analizie tego zagadnienia, aby członkowie NRPiP mogli wypowiedzieć się w tej kwestii na wrześniowej Radzie i podjąć decyzję.