Zaznacz stronę

Pielęgniarki i położne to najliczniejsza gruparód przedstawicieli zawodów medycznych. Nic więc dziwnego, że to ich dotyczy największy odsetek orzekanych chorób zawodowych. Co więcej – w Polsce pracownicy sektora zdrowia częściej byli nieobecni w pracy z powodu urazów czy wypadków niż pracownicy budowlani!

Stara to prawda, że profilaktyka jest tańsza i lepsza niż leczenie skutków zaniedbania (brak dobrej jakości rękawic ochronnych, odzieży ochronnej, szkoleń i sprzętu o zredukowanym ryzyku ekspozycji). „Magazyn Pielęgniarki i Położnej” rozpoczyna zatem kampanię edukacyjną skierowaną do kadry kierowniczej i dyrektorów placówek medycznych „Zadbaj o zdrowie pielęgniarek i położnych”. Aby móc pomagać innym, trzeba zacząć dbać o tych którzy pomagają! Zapraszamy do współpracy i lektury MPiP. Partnerem projektu jest Stryker.

Zapoznaj się z ofertą Stryker