Zaznacz stronę

Jak zmienić przynależność pielęgniarki/położnej do OIPiP?

Jeżeli pielęgniarka zamierza wykonywać zawód na obszarze innej okręgowej izby niż tej której jest aktualnie członkiem (w której jest wpisana do okręgowego rejestru pielęgniarek) powinna ona „zmienić” przynależność do OIPiP. W tym celu pielęgniarka powinna złożyć do OIPIP wniosek o wykreślenie jej z rejestru dotychczasowej okręgowej izby pielęgniarek i położnych wraz z informacją o dokonanym wyborze okręgowej izby, której chce zostać członkiem. Po otrzymaniu uchwały o wykreśleniu z rejestru z dotychczasowej okręgowej izby pielęgniarka powinna następnie złożyć wniosek o wpis do rejestru w wybranej przez siebie okręgowej izbie pielęgniarek i położnych.

Powyższe zasady wynikają z art. 5 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych.

Należy pamiętać, iż do wniosku o wykreślenie z okręgowego rejestru oraz do wniosku o wpis do okręgowego rejestru pielęgniarka powinna dołączyć swój dokument prawa wykonywania zawodu pielęgniarki w celu dokonania w tym dokumencie odpowiedniego wpisu przez OIPIP.