Zaznacz stronę

Szanowni Państwo w maju i czerwcu 2020r. Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych otrzymały kolejną turę środków ochrony osobistej: rękawiczki, przyłbice, maseczki oraz środki dezynfekcyjne.

Powyższy asortyment zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia jest skierowany do pielęgniarek i położnych rodzinnych, medycyny szkolnej, pielęgniarskiej opieki domowej długoterminowej, domowej opieki paliatywno – hospicyjnej, opieki pielęgniarskiej nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie, praktyk zawodowych i niepublicznych podmiotów pielęgniarskich i położniczych w tych zakresach świadczeń zdrowotnych.

Na mapie Polski są linki do zdjęć materiałów przekazanych do poszczególnych województw oraz okręgowych izb pielęgniarek i położnych.