Zaznacz stronę

Doświadczenie i odpowiedzialność pielęgniarki, a wynagrodzenie salowej

W Sejmie rozpatrywany jest pilny projekt ustawy dotyczącej wynagrodzeń osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw zakłada, że pielęgniarka i położna ze średnim wykształceniem, bez specjalizacji zostanie objęta wskaźnikiem 0,73. Uwaga – ten sam wskaźnik przewidziany jest dla pracowników działalności podstawowej z wykształceniem średnim.

Zgodnie z danymi z Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych ponad 150 tys. pielęgniarek i położnych otrzyma wynagrodzenie zrównane z wynagrodzeniem np. rejestratorki medycznej czy salowej. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych alarmuje, że pielęgniarki i położne z wykształceniem średnim to ok. 57% wszystkich zatrudnionych.

Deprecjonowanie ich roli działa na niekorzyść systemu ochrony zdrowia. Według danych NIPiP blisko 70 tys. pielęgniarek i położnych pracuje mimo osiągnięcia wieku emerytalnego. Decyzje rządzących przyczynią się do ich przejścia na emeryturę. NIPiP nie znajduje merytorycznego uzasadnienia dla takich działań. Potraktowanie personelu pracującemu pod rygorem odpowiedzialności za zdrowie i życie pacjentów, posiadającemu wieloletnie doświadczenie i ogromną wiedzą, jak pracowników działalności podstawowej to duży błąd.

Pielęgniarki i Położne ZATRUDNIONE
– stan na 24 maja 2021 r.
Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej*2
5 167 zł
Lp.Opis grupy zawódLiczba – *1RAZEM %
udział
 współ. pracy
z ustawy
Wynagrodzenie miesięczne grup personelu medycznego brutto na etat
1Pielęgniarka lub położna
z tytułem magistra ze specjalizacją
pielęgniarek16 93319 04119 0417,2%1,065 478 zł
położnych2 108
2Pielęgniarka lub położna
z tytułem magistra  bez specjalizacji
pielęgniarek13 93816 24295 26035,9%0,814 186 zł
położnych2 304
3Pielęgniarka lub położna
z licencjatem bez specjalizacji
pielęgniarek26 45330 389
położnych3 936
4Pielęgniarka lub położna
licencjat, ze specjalizacją
pielęgniarek14 71316 723
położnych2 010
5Pielęgniarka lub położna,
z wykształceniem średnim ze specjalizacją
pielęgniarek27 26231 906
położnych4 644
6Pielęgniarka lub położna,
bez specjalizacji
pielęgniarek135 310150 689150 68956,9%0,733 772 zł
położnych15 379
RAZEM264 990
*1 – Źródło: Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych – stan na 24-05-2021r.
*2 – Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2020 GUS
https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-gospodarce-narodowej-w-2020-roku,273,8.html

 

error

Podziel się informacją z znajomymi