Zaznacz stronę

Doświadczenie i odpowiedzialność pielęgniarki, a wynagrodzenie salowej

W Sejmie rozpatrywany jest pilny projekt ustawy dotyczącej wynagrodzeń osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw zakłada, że pielęgniarka i położna ze średnim wykształceniem, bez specjalizacji zostanie objęta wskaźnikiem 0,73. Uwaga – ten sam wskaźnik przewidziany jest dla pracowników działalności podstawowej z wykształceniem średnim.

Zgodnie z danymi z Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych ponad 150 tys. pielęgniarek i położnych otrzyma wynagrodzenie zrównane z wynagrodzeniem np. rejestratorki medycznej czy salowej. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych alarmuje, że pielęgniarki i położne z wykształceniem średnim to ok. 57% wszystkich zatrudnionych.

Deprecjonowanie ich roli działa na niekorzyść systemu ochrony zdrowia. Według danych NIPiP blisko 70 tys. pielęgniarek i położnych pracuje mimo osiągnięcia wieku emerytalnego. Decyzje rządzących przyczynią się do ich przejścia na emeryturę. NIPiP nie znajduje merytorycznego uzasadnienia dla takich działań. Potraktowanie personelu pracującemu pod rygorem odpowiedzialności za zdrowie i życie pacjentów, posiadającemu wieloletnie doświadczenie i ogromną wiedzą, jak pracowników działalności podstawowej to duży błąd.

Pielęgniarki i Położne ZATRUDNIONE
– stan na 24 maja 2021 r.
Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej*2
5 167 zł
Lp. Opis grupy zawód Liczba – *1 RAZEM   %
udział
 współ. pracy
z ustawy
Wynagrodzenie miesięczne grup personelu medycznego brutto na etat
1 Pielęgniarka lub położna
z tytułem magistra ze specjalizacją
pielęgniarek 16 933 19 041 19 041 7,2% 1,06 5 478 zł
położnych 2 108
2 Pielęgniarka lub położna
z tytułem magistra  bez specjalizacji
pielęgniarek 13 938 16 242 95 260 35,9% 0,81 4 186 zł
położnych 2 304
3 Pielęgniarka lub położna
z licencjatem bez specjalizacji
pielęgniarek 26 453 30 389
położnych 3 936
4 Pielęgniarka lub położna
licencjat, ze specjalizacją
pielęgniarek 14 713 16 723
położnych 2 010
5 Pielęgniarka lub położna,
z wykształceniem średnim ze specjalizacją
pielęgniarek 27 262 31 906
położnych 4 644
6 Pielęgniarka lub położna,
bez specjalizacji
pielęgniarek 135 310 150 689 150 689 56,9% 0,73 3 772 zł
położnych 15 379
RAZEM 264 990
*1 – Źródło: Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych – stan na 24-05-2021r.
*2 – Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2020 GUS
https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-gospodarce-narodowej-w-2020-roku,273,8.html