Zaznacz stronę
Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 30 kwietnia 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

 1. W odpowiedzi na naszą interwencję w sprawie kierowania do pracy pielęgniarek i położnych w drodze decyzji administracyjnej, wydanej przez Wojewodę, NIPiP otrzymała odpowiedzi od Wojewodów:
 2. Przekazujemy informację o uruchomieniu przez „Psychologowie dla Społeczeństwa” nocnej bezpłatnej pomocy psychologicznego dla medyków.
 3. Przekazujemy monitoring aktów prawnych przygotowany na dzień 30 kwietnia br.

 

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 29 kwietnia 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS

 1. NIPiP pozyskała z Ministerstwa Zdrowia kolejną partię środków dezynfekcyjnych i środków ochrony osobistej dla pielęgniarek i położnych. Tym razem środki przekazane zostaną do pielęgniarek i położnych rodzinnych, pielęgniarskiej opieki domowej długoterminowej , domowej opieki paliatywno – hospicyjnej, opieki pielęgniarskiej nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie, praktyk zawodowych i niepublicznych podmiotów pielęgniarskich i położniczych.
 2. Przekazujemy przejmujący film polskich medyków – personel Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze w krótkim filmie pokazał, z jakimi przejawami hejtu spotkał się w czasie epidemii koronawiursa. Film dostępny jest pod linkiem: https://www.facebook.com/288328211704151/videos/2510688185847476/
 3. Przekazujemy monitoring aktów prawnych przygotowany na dzień 29 kwietnia br.

 

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 28 kwietnia 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS

 1. Po interwencji NIPiP dotyczących działań podejmowanych przez Wojewodów w zakresie kierowania pielęgniarek i położnych do pracy przy zwalczaniu epidemii COVID-19, w drodze decyzji administracyjnej Ministerstwo Zdrowia przedstawiło informacje na temat zasad i warunków skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii
 2. W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi wykonywania pracy w okresie przebywania na kwarantannie lub izolacji domowej NIPiP skierowała pismo do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z prośbą o wyjaśnienie m.in.: Treść pisma
 • Czy słuszne jest twierdzenie, że okres kwarantanny, izolacji lub izolacji domowej jest okresem zrównanym z okresem niezdolności do pracy, a ubezpieczony musi powstrzymać się od wykonywania dotychczasowej pracy zarobkowej zgodnie z art. 17 ustawy o ubezpieczeniu chorobowym?
 • Jeżeli nie, to czy to oznacza, że pielęgniarka lub położna objęta obowiązkową kwarantanną może przez cały jej okres przebywać na terenie swojego zakładu pracy (szpitala, przychodni) i wykonywać pracę zarobkową?
 1. Przygotowany został monitoring aktów prawnych na dzień 28 kwietnia br.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 27 kwietnia 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS

 1. NIPiP wystosowała do Premiera Mateusza Morawieckiego pismo, w którym wyraziła swoje niezadowolenie z powodu pominięcia środowiska pielęgniarek i położnych przy wprowadzeniu zmian legislacyjnych w art. 15x ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID‑19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, 567 i 568) przez art. 73 pkt. 30 z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Treść pisma
 2. Na prośbę NIPIP Minister Zdrowia przygotował informacje na temat zasad kierowania do pracy przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii zakażeń wirusem SARS-CoV-2, w szczególności: zatrudniania, wynagradzania, pokrywania kosztów zakwaterowania i wyżywienia – Treść wytycznych MZ
 3. Przygotowany został monitoring aktów prawnych na dzień 27 kwietnia br.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 24 kwietnia 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

 1. NIPiP po raz kolejny interweniowała do Ministerstwa Zdrowia o zabezpieczenie w środki ochrony indywidualnej oraz środki dezynfekcyjne pielęgniarki i położne realizujące świadczenia w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych, Hospicjach, Opiece Domowej Długoterminowej, Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej oraz indywidulane i grupowe praktyki pielęgniarskie i położnicze w zakresie POZ. (Treść pisma)
 2. NIPiP poparła stanowisko Pracodawców RP w sprawie dostępu do badań dla pacjentów i pracowników pozostałych podmiotów leczniczych. Przekazujemy odpowiedź Narodowego Funduszu Zdrowia w tej sprawie.
 3. Przygotowane zostały kolejne rekomendacje przekazane przez Departament Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia do stosowania przez pielęgniarki i położne wykonujące świadczenia zdrowotne:

Przypominamy, iż wszystkie procedury zamieszczane są na stronach Ministerstwa Zdrowia:

 1. Przygotowany został monitoring aktów prawnych na dzień 24 kwietnia br.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 23 kwietnia 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

 1. Wiceprezes Mariola Łodzińska wraz z przedstawicielami innych zawodów medycznych, wzięła udział w telekonferencji Senackiej Komisji Zdrowia dotyczącej obecnej sytuacji epidemicznej. Przedstawiciele zawodów medycznych wspólnie podkreślili, iż koniecznym jest uwzględnienie ekspertów z ramienia każdego samorządu zawodowego w pracach Sztabu Kryzysowego Ministerstwa Zdrowia.
 2. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych ponownie wystąpiła z wnioskiem o rozpatrzenie możliwości utrzymania finansowania w formie opłat jednostkowych wizyt patronażowych oraz wizyt edukacji przedporodowej realizowanych przez położne podstawowej opieki zdrowotnej wobec ciężarnych i położnic za pomocą środków teleinformatycznych (treść pisma).
 3. W odpowiedzi na apel NIPiP o umożliwienie bezpłatnego parkowania Pielęgniarkom i położnym udzielającym świadczeń medycznych w domach pacjentów Prezydent Katowic zdecydował o możliwości czasowego bezpłatnego korzystania z miejsc parkingowych w miejscach ogólnodostępnych. OIPiP w Katowicach otrzymała informacje o sposobie zgłoszenia pojazdów, które będzie można w ten sposób parkować.
 4. Przygotowany został monitoring aktów prawnych wg stanu na dzień 23 kwietnia br.

 

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 22 kwietnia 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1. NIPiP stanowiskiem Nr 34 Prezydium NRPiP wnioskowała o uznanie choroby zakaźnej wywołanej u pielęgniarki lub położnej wirusem SARS-CoV-2 za chorobę zawodową.

Odpowiedź Ministra Zdrowia załączeniu.

2. Przekazujemy odpowiedź z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na pismo NIPiP (pobierz tutaj) w sprawie problemów zgłaszanych przez pielęgniarki i położne z Domów Opieki Społecznej. (pismo w załączeniu)

3. Informujemy, że Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej na czas epidemii uruchomiło bezpłatną pomoc psychologiczną dla potrzebujących. Z konsultacji może skorzystać każdy, kto czuje, że jest w stanie kryzysu psychicznego, potrzebuje rozmowy i wsparcia psychologicznego. Lista psychoterapeutów PTPP dostępna jest na stronie: http://ptpp.pl/terapeuci-oferujacy-wsparcie/

4. Przygotowany został monitoring aktów prawnych na dzień 22 kwietnia br.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 21 kwietnia 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

 1. Wystosowane zostało do Ministerstwa Zdrowia stanowisko środowiska pielęgniarek i położnych wobec projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem. – Treść pisma

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 20 kwietnia 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

 1. NIPiP wystosowała do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego prośbę o opracowanie zaleceń dotyczących organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w izolatoriach.
 2. NIPiP zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o przedstawienie stanowiska dotyczącego możliwości przeprowadzania postępowań konkursowych na stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych nie będących przedsiębiorcami w związku z aktualną sytuacją epidemiczną.
 3. Przekazujemy Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne.
 4. Przekazujemy informację Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie udzielania przez adwokatów bezpłatnej pomocy prawnej pracownikom ochrony zdrowia, którzy zostali powołani decyzją wojewody do zwalczania COVID-19. (pismo NRA w załączeniu)
 5. Przygotowany został monitoring aktów prawnych wg stanu na dzień 20 kwietnia br.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 17 kwietnia 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

 1. NIPIP przygotowała wskazówki dla pielęgniarek i położnych które dostały nakaz od wojewody do pracy przy zwalczaniu epidemii.
 2. NIPiP wnioskowała do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego o wprowadzenie w trybie natychmiastowym procedury w zakresie przeprowadzania testów na obecność koronawirusa dla personelu medycznego. Przedstawiamy odpowiedź Ministra Zdrowia w powyższej sprawie.
 3. Przygotowane zostały kolejne rekomendacje przekazane przez Departament Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia do stosowania przez pielęgniarki i położne wykonujące świadczenia zdrowotne:
 4. Przygotowany został monitoring aktów prawnych wg stanu na dzień 17 kwietnia br.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 15 kwietnia 2020 r.:
Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 14 kwietnia 2020 r.:
Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 9-10 kwietnia 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

Przygotowany został monitoring aktów prawnych wg stanu na dzień 9 kwietnia br.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

 

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 8 kwietnia 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

 1. Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP wystąpił do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego z apelem o pilne przekazanie środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji do szpitali psychiatrycznych.
 2. Wystosowane zostało pismo do Minister MR,PiPS Marleny Malong NIPiP w sprawie problemów zgłaszanych przez pielęgniarki i położne z DPS: brak zabezpieczenia w odpowiednie środki ochrony osobistej oraz braki kadrowe.
 3. Wystosowane zostało pismo do Ministra Janusza Cieszyńskiego z prośbą o zabezpieczenie w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji pielęgniarki i położne zatrudnione w szpitalach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, hospicjach stacjonarnych, niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.
 4. Przygotowana została opinia prawna w sprawie przeniesienia lub skierowania położnej do pracy na stanowisko pielęgniarki w związku z przekształceniem dotychczasowego szpitala wielospecjalistycznego w jednoimienny szpital zakaźny i likwidacji oddziałów ginekologicznych i położniczych.
 5. Przygotowany został monitoring aktów prawnych wg stanu na dzień 8 kwietnia br.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

 

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 7 kwietnia 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1. Przygotowane zostały dwa apele (w załączeniu) dotyczące pielęgniarek i położnych:

2. NIPiP zwróciła się do Naczelnej Izby Aptekarskiej z prośbą o zaapelowanie do farmaceutów o obsługę w aptekach poza kolejnością pielęgniarek i położnych za okazaniem ważnego dokumentu, np. PWZ. W załączeniu przekazujemy Komunikat NRA w tej sprawie.

3. Wystosowane zostało do Premiera Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego pismo, w którym NIPiP poparła propozycję Krajowej Izby Fizjoterapeutów dotyczącą włączenia się fizjoterapeutów do wsparcia pielęgniarek, lekarzy i ratowników medycznych podczas występującej epidemii w opiece nad pacjentami z COVID-19.

4. Przekazujemy przygotowane przez European Commission zestawienie działań realizowanych na poziomie UE w związku z pandemią COVID-19, stan na dzień 6 kwietnia 2020 r.

5. Przygotowany został monitoring aktów prawnych wg stanu na dzień 7 kwietnia br.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 6 kwietnia 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1. Przekazana została informacja o dystrybucji do OIPiP maseczek ochronnych dla pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia zdrowotne w formie praktyk zawodowych.

2. Wystosowane zostało pismo do Departamentu Pielęgniarek i Położnych w MZ z prośbą o pilne przedstawienie stanowiska w kwestiach wskazanych z wejściem w życie art. 10 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 567), który wprowadza nowy przepis do ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 576 ze zm.) tj. art. 26 b.

3. NIPiP wyszła z inicjatywą do Premiera Mateusza Morawieckiego, aby podczas Światowego Dnia Zdrowia (7.04.) o godzinie 12.00 w całym kraju zawyły syreny na znak solidarności z zakażonymi koronawirusem.

4. Przygotowany został monitoring aktów prawnych wg stanu na dzień 4 kwietnia br.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 3 kwietnia 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1. NIPiP zwróciła się do Premiera Mateusza Morawieckiego z apelem o jak najszybsze wdrożenie procedury cyklicznych testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 dla pielęgniarek i położnych. pobierz pismo tutaj.

2. NIPiP zwróciła się do Głównego Inspektora Sanitarnego z zapytaniem o wytyczne dotyczące wykonywania testów molekularnych dla pielęgniarek i położnych. Odpowiedź oraz zalecenia GIS pobierz pismo tutaj.

3. Przekazujemy informację Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek Położnych w sprawie rozwiązań legislacyjnych dotyczących możliwości kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych z wykorzystaniem metod online pobierz pismo tutaj.

4. Przygotowane zostały kolejne rekomendacje przekazane przez Departament Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia do stosowania przez pielęgniarki i położne wykonujące świadczenia zdrowotne:

5. Monitoring aktów prawnych wg stanu na dzień 3 kwietnia br. (w załączeniu)

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 2 kwietnia 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

 1. NIPiP zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o przekazanie kolejnej partii środków ochrony osobistej i dezynfekcyjnych dedykowanych dla pielęgniarek i położnych wykonujących zawody w formie indywidualnych i grupowych praktyk.
 2. Przygotowane zostały przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego dr hab. n. o zdr. Grażyny Iwanowicz-Palus – zalecenia w stanie epidemii wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 dla położnych rodzinnych/położnych podstawowej opieki zdrowotnej – aktualizacja z dnia 30.03.2020 r.
 3. Przygotowane zostały zalecenia dotyczące organizacji procesu udzielania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w związku ze stanem epidemii i ryzykiem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19.
 4. Kancelaria prawna NIPiP przygotowała wykaz aktów prawnych na dzień 2 kwietnia br. (w załączeniu)

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 1 kwietnia 2020 r.:
 1. Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.
 2. W odpowiedzi na pismo skierowane do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego w sprawie o przygotowanie i wydanie w trybie pilnym rozporządzenia w sprawie standardów organizacyjnych pobytu i zakwaterowania personelu zatrudnionego w podmiotach leczniczych realizujących ustawowe obowiązki wynikające ze stanu epidemii COVID-19, otrzymaliśmy zapewnienie, że w trakcie realizacji jest projekt „hotel dla medyka”. Wdrożenie takich działań będzie ogromnym wsparciem dla pielęgniarek, położnych w zminimalizowaniu stresu i ryzyka związanego z wykonywaną pracę w ekstremalnie trudnych warunkach. W załączeniu informacja w tej sprawie oraz pismo z Biura Prezesa RM.
 3. Wystosowane zostało do Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych pismo z prośbą o przesłanie w trybie pilnym danych dotyczących braków środków ochrony osobistej w podmiotach leczniczych. Informacje zwrotne pozwolą nam monitować do Ministra Zdrowia oraz do Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej o pilne zapewnienie bezpiecznych warunków pracy dla pielęgniarek i położnych.
 4. NIPiP zwróciła się do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego z prośbą o przekazanie informacji liczbowych dotyczących:
  – u ilu pielęgniarek i położnych stwierdzono dotychczas zakażenie koronawirusem?
  – ile pielęgniarek i położnych przebywa obecnie na kwarantannie?
  – dane dotyczące powyższych pytań odzwierciedlają sytuację na jaki dzień?
  – ile pielęgniarek i położnych łącznie zostało poddanych kwarantannie od czasu stwierdzenia pierwszego przypadku zachorowania na COVID-19 w Polsce (do momentu udzielenia odpowiedzi)?
 5. Wystosowany został wspólny apel samorządów zawodów medycznych do Prezesa Rady Ministrów o objęcie personelu medycznego udzielającego świadczeń zdrowotnych w okresie epidemii ochroną ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 6. Przekazujemy wytyczne do stosowania przez pielęgniarki POZ w czasie epidemii wirusa SARS-Cov-2 przygotowane przez Konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego Beatę Ostrzycką.
 7. Przygotowane zostało zestawienie dotyczące zmian przepisów prawnych dla pielęgniarek i położnych w czasie epidemii COVID-19.
 8. Wystosowane zostało do Prezesa Rady Ministrów (do wiadomości Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego) Stanowisko nr 34 Prezydium NRPiP w sprawie uznania choroby zakaźnej wywołanej u pielęgniarki lub położnej wirusem SARS-CoV-2 za chorobę zawodową.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 31 marca 2020 r.:
 1. Do Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych dotarła dzisiaj z Ministerstwa Zdrowia druga bezpłatna partia środków ochrony indywidulanej i środków dezynfekcyjnych dla pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia zdrowotne w formie praktyk zawodowych.
 2. Przygotowana została przez radcę prawnego NIPiP opinia na zapytania pielęgniarek, położnych dotyczące, czy podmiot leczniczy, w którym pielęgniarka, położna wykonuje świadczenia zdrowotne, może ją zmusić do podpisania oświadczenia o treści: „Od dnia … kategorycznie oświadczam o zawieszeniu pracy w …. . Od dnia …. ograniczam swoją działalność zawodową do jednego podmiotu leczniczego ……… (nazwa podmiotu) na stanowisku pielęgniarki.”
 3. Zalecenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek dla pielęgniarek operacyjnych pracujących przy operacjach pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 .
 4. NIPiP zwróciła się z apelem, by media wskazywały społeczeństwu, że rola i poświęcenie pielęgniarek, położnych w obecnej sytuacji epidemicznej ma niebagatelne, jeszcze większe niż kiedykolwiek znaczenie dla zdrowia i życia Polaków.
 5. Przypominamy, że aktualne i wiarygodne informacje na temat koronawirusa znajdują się na stronie www.nipip.pl

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 30 marca 2020 r.:
 1. Wystosowane zostało pismo do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego (z powiadomieniem Premiera Mateusza Morawieckiego) z apelem o przygotowanie i wydanie w trybie PILNYM na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295). w zw. z 10 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, (Dz.U.2020.374) – rozporządzenia w sprawie standardów organizacyjnych pobytu i zakwaterowania pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach leczniczych realizujących ustawowe obowiązki wynikające z stanu epidemii COVID-19.(treść pisma)
 2. Zwrócono się do konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa oraz konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego z zapytaniem dotyczącym możliwości dokonywania zmian organizacyjnych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej i przekształcania szpitali dotychczas wielospecjalistycznych zawierających oddziały ginekologiczne i położnicze w jednorodne szpitale zakaźne. Czy po przekształceniu takiego podmiotu leczniczego w jednorodny szpital zakaźny, położne mogą zostać przeniesione do pracy na inne oddziały zakaźne w celu sprawowania opieki nad pacjentami podejrzanymi lub zakażonymi koronawirusem COVID-19?
 3. Nas bieżąco przekazywane są do Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia, informacje dotyczące problemów kadr medycznych związane z brakiem środków ochrony osobistej.
 4. Kancelaria prawna NIPiP przygotowała wykaz aktów prawnych na dzień 30 marca.
 5. Przypominamy, że aktualne i wiarygodne informacje na temat koronawirusa znajdują się na stronie www.nipip.pl/

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 26 marca 2020 r.
 1. Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są tylko sprawdzone informacje.
 2. W związku ze zgłaszanym problemem uzyskania informacji o osobach przebywających na kwarantannie, którym udzielanie są świadczenia zdrowotne w domu pacjenta realizowane przez pielęgniarki i położne, z inicjatywy NIPiP udało się uzyskać dostęp poprzez system eWUŚ. NFZ informuje, że w systemie eWUŚ, potwierdzającym prawo do świadczeń medycznych, pojawi się informacja o kwarantannie. Dzięki tej zmianie pielęgniarki, położne będą wiedzieć czy pacjent, któremu udzielane są świadczenia w ramach wizyty domowe nie podlega aktualnie kwarantannie.
 3. W związku ze zgłaszanym problemem braku możliwości wystawienia w systemie SZOI kontynuacji zleceń na wyroby medyczne przez pielęgniarki, położne, które nie mają obowiązku ukończenia kursu specjalistycznego ordynowanie leków i wypisywanie recept przekazano pismem sprawę do Prezesa NFZ Adama Niedzielskiego. Zlecenia w wersji papierowej mogą być wystawiane tyko do końca marca natomiast od kwietnia pielęgniarki i położne nie będą miały takiej możliwości. Czekamy na pilne regulacje, o których niezwłocznie poinformujemy.(Treść Pisma)
 1. Publikujemy rekomendowane przez GIS procedury i zalecenia do stosowania:
 1. Zespół zarządzania kryzysowego NIPiP podejmuje dalsze starania o pozyskanie dodatkowych środków dezynfekcyjnych i ochrony osobistej dla pielęgniarek i położnych.
 2. Na stronie NIPiP zamieszczono filmy z poradami psychologia, które możecie odsłuchać w każdej chwili .

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 25 marca 2020 r.
 1. W dniu dzisiejszym z inicjatywy NIPiP we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz z pomocą żołnierzy Wojska Polskiego przekazało za pośrednictwem Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych pierwszą bezpłatną dostawę środków ochrony osobistej oraz środków do dezynfekcji dla pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia zdrowotne w domu pacjenta w formie praktyk zawodowych w ramach: Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Pielęgniarskiej Opieki Domowej Długoterminowej, Opiece Domowej Paliatywno–Hospicyjnej, Opiece Domowej nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie w warunkach domowych.
  Kolejna dostawa środków dla naszych koleżanek i kolegów zostanie przekazana do OIPiP w następnym tygodniu.
 1. W związku z pojawiającymi się propozycjami ubezpieczycieli, oferujących dodatkowe ubezpieczenia w sytuacji epidemii koronowirusa informujemy, że przygotowujemy dla Państwa opinię prawną w powyższej sprawie.
 2. Oczekujemy na przekazanie przez GIS sposobu weryfikacji i szybkiego dostępu do rejestru osób przebywających na kwarantannie dla pielęgniarek, położnych wykonujących świadczenia zdrowotne w domu pacjenta.
 3. Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane będą wiarygodne informację skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

W załączeniu: WYTYCZNE POSTĘPOWANIA DLA PIELĘGNIAREK MAJĄCYCH KONTAKT Z OSOBĄ ZAKAŻONĄ SARS-CoV-2

 1. Na bieżąco przygotowywany jest monitoring aktów prawnych (w załączeniu stan na dzień 25 marca 2020r.)
 2. Przekazane zostały z GIS zalecenia do zamieszczenia na stronie NIPiP oraz stronach OIPiP celem wykorzystania przez personel medyczny.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 24 marca 2020 r.
 1. Po uzgodnieniu z Wiceministrem Januszem Cieszyńskim przyśpieszenia dystrybucji do Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych środków ochrony osobistej oraz środków do dezynfekcji dla pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia zdrowotne w formie praktyk zawodowych ustalono rozpoczęcie dystrybucji od 25 marca 2020 r.
 2. Przygotowana została opinia prawna w zakresie dopuszczalności wykonania świadczeń przewidzianych dla zawodu pielęgniarki przed zdaniem egzaminu państwowego przez studentów szkół pielęgniarskich.
 3. Podjęto działania w celu opracowania przez eksperta NIPiP ds. zakażeń wytycznych do postępowania w związku z epidemią CoViD – 19 w przypadku realizacji świadczeń zdrowotnych i wykonania zleceń lekarskich przez pielęgniarki i położne w warunkach domowych i ambulatoryjnej (gabinet pielęgniarki POZ ) oraz w gabinecie zabiegowym z punktem sczepień w zakresie :
 • Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 • Pielęgniarskiej Opieki Domowej Długoterminowej
 • Opiece Domowej Paliatywno – Hospicyjnej
 • Opiece Domowej nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie w warunkach domowych
 1. Przygotowane zostało Stanowisko Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie dyscyplinarnego zwolnienia położnej, która wyraziła opinię na temat stanu zabezpieczenia szpitala na wypadek ochrony zdrowia pracowników.
 1. Wystosowany został Apel do Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie ograniczenia transmisji zakażenia SARS-Cov-2 przez personel pielęgniarski i położniczy, który osobiście musi udzielać świadczeń zdrowotnych w szczególności w domu pacjenta poprzez wypracowanie i opublikowanie w trybie pilnym konkretnych wytycznych dotyczących wykonywania testów molekularnych, w tym dla pielęgniarek i położnych pracujących zarówno w lecznictwie stacjonarnym jak i w pozaszpitalnej opiece domowej oraz wskazanie sposobu szybkiego sprawdzenia przez pielęgniarkę, położną, czy pod określonym adresem przebywa osoba poddana kwarantannie (z uwagi na częste przypadki zatajania przez pacjenta lub jego rodzinę informacji o zakażeniu koronawirusem).
 1. Do Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych przekazana została informacja od firmy o możliwości zakupu środków ochrony osobistej.
 1. Kancelaria Prawna NIPiP na bieżąco prowadzi monitoring aktów prawnych.

 

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniach 21-23 marca 2020 r.
 1. W tym tygodniu rozpocznie się wysyłka z Ministerstwa Zdrowia do Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych środków do dezynfekcji oraz ochrony osobistej dla pielęgniarek położnych realizujących świadczenia zdrowotne w formie praktyk zawodowych.
 2. Kancelaria prawna NIPiP przygotowała opinię prawną w przedmiocie oddelegowywania pielęgniarek i położnych do opieki nad pacjentami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem w związku z ogłoszonym stanem epidemicznym w Polsce.
 3. NIPiP wystosowała do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia pismo w związku z zaniepokojeniem środowiska zawodowego zmianą zasad finasowania świadczeń opieki zdrowotnej podstawowej opieki zdrowotnej z opłaty jednostkowej na stawkę kapitacyjną za realizowanie przez położne patronaży i edukacji w formie teleporady medycznej.
 4. Skierowana została korespondencja do Marleny Maląg, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z propozycją o pilną zmianę przepisów reagujących wysokość wynagrodzenia i zasiłku chorobowego wypłacanego dla osób wykonujących zawód medyczny za okres choroby i odosobnienia w związku z chorobą zakaźną. Propozycja zmian jest podyktowana ekstraordynaryjną sytuacją wynikającą z zagrożenia rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2 i koniecznością wprowadzenia szczególnych rozwiązań w zakresie zabezpieczenia społecznego dla osób zobowiązanych do bezpośredniego niesienia pomocy dla osób podejrzanych lub zarażonych wirusem SARS CoV-2. Nie ma obecnie żadnych wątpliwości, że takiego wsparcia ze strony władzy publicznej wymagają osoby wykonujące zawód medyczny, zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawne.
 5. Ekspert NIPiP – dr med. Paweł Grzesiowski, ekspert w dziedzinie immunologii i terapii zakażeń przygotowuje rekomendacje w sprawie stosowania środków ochrony indywidualnej (ŚOI) dla personelu medycznego podczas opieki nad pacjentami z COVID-19. Powstaje również film instruktażowy dla pracowników ochrony zdrowia jak prawidłowo używać środków ochrony osobistej.

 

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 20 marca 2020 r.:
 1. Od 23 marca br. rozpocznie się sukcesywne przekazywanie przez Ministerstwo Zdrowia środków ochrony osobistej oraz środków do dezynfekcji. Dystrybucja bezpłatnych środków odbywać się będzie bezpośrednio do 45 Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych za pomocą Poczty Polskiej. Na stronach internetowych OIPiP będą zamieszczane informacje o dystrybucji środków dla pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia zdrowotne w formie praktyk zawodowych w POZ, pielęgniarskiej opiece długoterminowej oraz opiece paliatywnej domowej i opiece nad pacjentem wentylowanym mechanicznie w warunkach domowych.
 2. W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COVID-19, poprzez ograniczanie kontaktów z pacjentami przebywającymi w swoich domach z inicjatywy Zespołu zarządzania kryzysowego NIPiP będzie możliwość wykonywania i rozliczania porad i wizyt pielęgniarki, położnej realizowanych w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności oraz będzie możliwość sprawozdawczości dla pielęgniarek i położnych tych porad.
 3. Uruchomione zostało wsparcie psychologiczne online dla pielęgniarek i położnych. Przy telefonie od poniedziałku do piątku dyżurują eksperci Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. Wsparcia udzielają:
 • Jolanta Kruszakin psycholog, psychoterapeutka, interwent kryzysowy, tel. 605 536 629
 • Dorota Uliasz, psycholog, coach w zakresie skutecznej komunikacji z pacjentem, zarządzania emocjami i stresem, tel. 607 318 602.

Godziny dyżurów znajdują się na stronie nipip.pl/koronawius/

 1. We współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej uruchomione zostało wsparcie dla pielęgniarek i położnych, ich rodzin i bliskich. Formularz zapotrzebowania na wsparcie można pobierać ze strony Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych a po wypełnieniu wysłać drogą elektroniczną na adres: koronawirus@nipip.pl Informacja o potrzebnej pomocy trafi do Wojsk obrony Terytorialnej za pośrednictwem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.
 2. W toku opracowywania jest schemat postępowania na bloku operacyjnym w przypadku operacji pacjenta z koronawiusem.
Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniach 18-19 marca 2020 r.

1. Z inicjatywy Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych odbyło się spotkanie online przedstawicieli samorządów zawodów medycznych. Spotkanie dotyczyło wymiany informacji na temat problemów, z którymi spotykają się członkowie każdego z samorządów w związków z epidemią koronawirusa. Reprezentanci pięciu samorządów medycznych wystosowali 3 wspólne Apele skierowane do:

 1. rządu polskiego,
 2. do pacjentów,
 3. do środowiska lekarskiego.

O wspólnych działaniach poinformowano media.

 1. W związku ze sprzecznymi komunikatami dotyczącymi dystrybucji środków do dezynfekcji i ochrony osobistej dla pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia zdrowotne w formie: praktyk zawodowych w POZ, pielęgniarskiej opiece długoterminowej oraz w opiece paliatywnej domowej, w opiece nad pacjentem wentylowanym mechanicznie w warunkach domowych oraz podmioty lecznicze realizujące świadczenia w tych obszarach, podjęliśmy szereg działań wspólnie z Departamentem Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia – Dyrektor Gretą Kanownik i Minister Józefą Szczurek-Żelazko. Dzięki naszym staraniom zostaną dodatkowo uruchomione, bezpośrednio do wszystkich Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych, dostawy bezpłatnych środków do dezynfekcji i ochrony osobistej dla pielęgniarek i położnych.
 2. Kancelaria prawna Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych przygotowała wykaz aktów prawnych, które są dostępne na stronie www.nipip.pl. Na bieżąco odpowiadamy na wszystkie pytania pielęgniarek i położnych, dotyczące wątpliwości związanych z wykonywaniem zawodów, w obecnej sytuacji epidemiologicznej
Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 17 marca 2020 r.
 1. Interwencja do Ministra Zdrowia w sprawie środków ochrony osobistej i dezynfekcyjnych dla pielęgniarek i położnych udzielających świadczeń w domu pacjenta. Departament Pielęgniarek i Położnych poinformował, że dystrybuuje bezpłatnie do podstawowej opieki zdrowotnej środki ochrony osobistej i dezynfekcyjne, po które mogą zgłaszać się do najbliższego POZ-u pielęgniarki i położne udzielające świadczeń w domu pacjenta. W przypadku odmowy wydania wyżej wymienionych środków przez POZ z pielęgniarkom i położnym prosimy o kontakt z NIPiP w celu podjęcia interwencji w Ministerstwie Zdrowia.
 2. Generał Wojsk Obrony Terytorialnej Wiesław Kukuła poinformował, że Ministerstwo Obrony Narodowej podjęło decyzję o udzieleniu wsparcia pielęgniarkom i położnym oraz innych osobom wykonującym zawody medyczne. Wojska Obrony Terytorialnej wspólnie z NIPiP zobowiązały się do opracowania formularza, który zostanie przesłany do okręgowych izb pielęgniarek i położnych w celu pozyskania informacji, w jakim zakresie potrzebna będzie pomoc i wsparcie. Zespół zarządzania kryzysowego NIPiP zwrócił się do OIPiP z prośbą o: przesłanie informacji czy występują problemy z kadrą pielęgniarek i położnych, problemy ze środkami ochrony osobistej i środkami dezynfekcyjnymi? Czy występuje zjawisko rozwiązywania umów o pracę z pielęgniarkami, które są zatrudnione na umowach cywilnoprawnych u innych świadczeniodawców (problem zgłoszony do Ministerstwa Zdrowia)

Ponadto informujemy, że Kancelaria Prawna Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych poddała analizie wykaz 11 rozporządzeń, które weszły w życie od 11 do 16 marca. Opracowanie zostanie niezwłocznie przesłane i zamieszczone na stronie www, natomiast będziemy informować na bieżąco o podejmowanych działaniach.

error

Podziel się informacją z znajomymi