Zaznacz stronę

Od 1 stycznia 2020 roku, poza wskazanymi w przepisach wyjątkami, recepty będą wystawiane w postaci elektronicznej (e-recepty). W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi wystawiania przez pielęgniarki i położne e-recept przedstawiciele Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych spotkali się (12.11.) z Podsekretarzem Stanu w MZ Januszem Cieszyńskim.

Podczas spotkania Prezes Zofia Małas i Wiceprezes Mariola Łodzińska przedstawiły Panu Ministrowi problemy, jakie wpływają do Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych związane z realizacją przez pielęgniarki, położne e-recept.

 

Poruszono następujące kwestie:

  • zorganizowanie bezpłatnych szkoleń dla pielęgniarek i położnych w zakresie wystawiania recept w formie elektronicznej
  • przygotowanie przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia filmu instruktażowego, z którego pielęgniarka, położna dowie się jak przejść proces realizacji e-recept, proces podłączenia do platformy P1
  • doposażenie stanowisk pracy pielęgniarek i położnych
  • możliwość dostępu przez pielęgniarki i położne do bezpłatnego korzystania z podpisu kwalifikacyjnego przy ordynowaniu leków
  • walidacja listy leków refundowanych, w celu ułatwienia ordynowania przez pielęgniarki i położne

Przypomnijmy, że korzystanie z elektronicznej recepty zostało określone, jako jeden z celów strategicznych Unii Europejskiej służących poprawie opieki zdrowotnej w Europie.

MM