Zaznacz stronę

Fundacja na Rzecz Wspierania Położnych im. Stanisławy Leszczyńskiej

Dlaczego wspieranie położnych jest potrzebne? Ponieważ ze względu na specyfikę pracy narażone są na skrajnie silne emocje, obarczone są ogromną odpowiedzialnością i licznymi obowiązkami. Co 5. położna szuka pomocy psychologicznej z powodu przemocy psychicznej w pracy…

Skąd pomysł na założenie fundacji? Zrodził się w głowach zaprzyjaźnionych położnych i psycholożek. Podczas licznych spotkań zastanawiały się, w jaki sposób można pomóc położnym, jakiego rodzaju wsparcia przede wszystkim potrzebują, w jakim zakresie fundacja może podejmować działania, aby zmienić ich sytuację. Doświadczenia zawodowe założycielek wskazały im główny kierunek działań. Stanowisko ówczesnego Ministerstwa Zdrowia w sprawie objęcia pielęgniarek i położnych opieką psychologiczną i psychoterapeutyczną uzasadniało brak potrzeby czy konieczności otaczania tej gry zawodowej taką formą pomocą ze względu na możliwość korzystania z opieki psychologa na zasadach obowiązujących wszystkich ubezpieczonych obywateli. Jednak wielomiesięczne oczekiwanie na konsultację psychologiczną, czy obawa przed korzystaniem z pomocy psychologa zatrudnionego w szpitalu w sytuacji wystąpienia zdarzenia kryzysowego czy konfliktu z przełożonym nie było właściwą odpowiedzią na potrzeby położnych. Ze względu na specyfikę pracy położne narażone są na wiele sytuacji trudnych, generujących stres. Konfrontujące się z silnymi emocjami podopiecznych, obarczone odpowiedzialnością angażują się w obciążoną licznymi obowiązkami pracę. W wyniku tego wiele położnych jest przewlekle zmęczonych i przejawia syndrom wypalenia zawodowego. Priorytetem w działalności Fundacji jest zatem zapewnienie w tej grupie zawodowej wsparcia psychologicznego.

Jakie są nasze cele?

Poza wsparciem psychologicznym, które jest niezwykle istotne, do naszych celów należy pozytywna promocja wizerunku i zawodu położnej oraz podnoszenie jego rangi i prestiżu. Zawód położnej wiąże się z długoletnią historią i tradycją, dlatego zadaniem Fundacji jest jego pielęgnowanie i promowanie w społeczeństwie. Uważamy, że nie bez powodu w języku francuskim położna oznacza „mądrą kobietę”. Chcemy zachęcać położne do dbania o swój rozwój i ciągłego podnoszenia swoich kompetencji zawodowych. Jesteśmy otwarte na położne (także studentki położnictwa), które odkrywają w sobie pasję naukową i chciałyby rozwijać swój potencjał naukowo-badawczy.

Innym naszym celem jest wspieranie aktywnych zawodowo położnych w ochronie ich praw pracowniczych, co jest możliwe dzięki prowadzeniu działań edukacyjnych w zakresie przeciwdziałaniu mobbingowi, dyskryminacji czy wykluczeniu zawodowemu oraz możliwości skorzystania z odpowiedniej pomocy prawnej.

W jaki sposób pomagamy?

Rok 2019 był bardzo intensywny pod względem rozwoju działalności naszej Fundacji. Kilka miesięcy temu została uruchomiona Telefoniczna Poradnia Dla Położnych, w której raz w tygodniu dyżuruje psycholog. Położne mogą anonimowo i bezpłatnie skorzystać z rozmowy ze specjalistą. Funkcjonuje również adres e-mailowy, pod który mogą przesyłać wiadomości i podzielić się swoimi problemami i wątpliwościami oraz w ciągu kilku dni otrzymać fachową odpowiedź. Ponadto aktywnie działamy w mediach społecznościowych. Swoimi wpisami chcemy uświadamiać położne w takich kwestiach, jak wypalenie zawodowe czy problem mobbingu oraz pokazać, że nie pozostają z tym same. Bardzo cenne są dla nas wszystkie komentarze i spostrzeżenia, które otrzymujemy od położnych – naszych odbiorców. Pozwala to na lepsze poznanie ich potrzeb, i tym samym nadaje to kierunek działań, które będziemy podejmować w kolejnych latach.

Dlaczego wspieranie położnych jest potrzebne?

Z opracowanego przez nas Raportu (patrz niżej) wynika, że położne borykają się z różnymi stresującymi sytuacjami w pracy i nie uzyskują adekwatnego wsparcia. W naszej opinii położne są grupą zawodową, na której spoczywa duża odpowiedzialność, a ryzyko stresu związanego z pracą jest ogromne. Światowa Organizacja Zdrowia, uznając wypalenie zawodowe za stan chorobowy i umieszczając je w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD), jeszcze silniej wskazała, że obszar wsparcia psychologicznego może stanowić prewencję chorób zawodowych pielęgniarek i położnych. Zrozumienie potrzeb położnych w zakresie wsparcia, a przede wszystkim późniejsza realizacja tej pomocy może przyczynić się do zwiększenia satysfakcji z pracy, zmniejszenia odsetka położnych wypalonych zawodowo, poprawy jakości świadczonych usług, a także zwiększenia liczby położnych czerpiących radości z wykonywanej pracy.

Od redakcji: Szczegółowe informacje na temat wyniki Raportu z 2019 roku Fundacji na Rzecz Wspierania Położnych pn. Wsparcie psychologiczne świadczone na rzecz położnych – diagnoza odczuwanego stresu, otrzymywanego wsparcia i zapotrzebowania na wsparcie psychologiczne w grupie aktywnie pracujących położnych (opr.: B. Baranowska, K. Kalita-Kurzyńska, B. Szlendak,, U. Tataj-Puzyna, D. Sys) znajdziecie Pastwo w kolejnym numerze Magazynu Pielęgniarki i Położnej.

Kontakt:
Fundacja na Rzecz Wspierania Położnych
Stanisławy Leszczyńskiej

wspieram.polozne@gmail.com
https://www.facebook.com/wsparciepoloznych/
https://www.instagram.com/wsparciepoloznych/

Telefoniczna poradnia dla położnych
wtorki godz. 15.30–17.30
tel. 692 086 923

error

Podziel się informacją z znajomymi