Menu

Fundacja na Rzecz Wspierania Położnych im. Stanisławy Leszczyńskiej

Dlaczego wspieranie położnych jest potrzebne? Ponieważ ze względu na specyfikę pracy narażone są na skrajnie silne emocje, obarczone są ogromną odpowiedzialnością i licznymi obowiązkami. Co 5. położna szuka pomocy psychologicznej z powodu przemocy psychicznej w pracy…

Skąd pomysł na założenie fundacji? Zrodził się w głowach zaprzyjaźnionych położnych i psycholożek. Podczas licznych spotkań zastanawiały się, w jaki sposób można pomóc położnym, jakiego rodzaju wsparcia przede wszystkim potrzebują, w jakim zakresie fundacja może podejmować działania, aby zmienić ich sytuację. Doświadczenia zawodowe założycielek wskazały im główny kierunek działań. Stanowisko ówczesnego Ministerstwa Zdrowia w sprawie objęcia pielęgniarek i położnych opieką psychologiczną i psychoterapeutyczną uzasadniało brak potrzeby czy konieczności otaczania tej gry zawodowej taką formą pomocą ze względu na możliwość korzystania z opieki psychologa na zasadach obowiązujących wszystkich ubezpieczonych obywateli. Jednak wielomiesięczne oczekiwanie na konsultację psychologiczną, czy obawa przed korzystaniem z pomocy psychologa zatrudnionego w szpitalu w sytuacji wystąpienia zdarzenia kryzysowego czy konfliktu z przełożonym nie było właściwą odpowiedzią na potrzeby położnych. Ze względu na specyfikę pracy położne narażone są na wiele sytuacji trudnych, generujących stres. Konfrontujące się z silnymi emocjami podopiecznych, obarczone odpowiedzialnością angażują się w obciążoną licznymi obowiązkami pracę. W wyniku tego wiele położnych jest przewlekle zmęczonych i przejawia syndrom wypalenia zawodowego. Priorytetem w działalności Fundacji jest zatem zapewnienie w tej grupie zawodowej wsparcia psychologicznego.

Jakie są nasze cele?

Poza wsparciem psychologicznym, które jest niezwykle istotne, do naszych celów należy pozytywna promocja wizerunku i zawodu położnej oraz podnoszenie jego rangi i prestiżu. Zawód położnej wiąże się z długoletnią historią i tradycją, dlatego zadaniem Fundacji jest jego pielęgnowanie i promowanie w społeczeństwie. Uważamy, że nie bez powodu w języku francuskim położna oznacza „mądrą kobietę”. Chcemy zachęcać położne do dbania o swój rozwój i ciągłego podnoszenia swoich kompetencji zawodowych. Jesteśmy otwarte na położne (także studentki położnictwa), które odkrywają w sobie pasję naukową i chciałyby rozwijać swój potencjał naukowo-badawczy.

Innym naszym celem jest wspieranie aktywnych zawodowo położnych w ochronie ich praw pracowniczych, co jest możliwe dzięki prowadzeniu działań edukacyjnych w zakresie przeciwdziałaniu mobbingowi, dyskryminacji czy wykluczeniu zawodowemu oraz możliwości skorzystania z odpowiedniej pomocy prawnej.

W jaki sposób pomagamy?

Rok 2019 był bardzo intensywny pod względem rozwoju działalności naszej Fundacji. Kilka miesięcy temu została uruchomiona Telefoniczna Poradnia Dla Położnych, w której raz w tygodniu dyżuruje psycholog. Położne mogą anonimowo i bezpłatnie skorzystać z rozmowy ze specjalistą. Funkcjonuje również adres e-mailowy, pod który mogą przesyłać wiadomości i podzielić się swoimi problemami i wątpliwościami oraz w ciągu kilku dni otrzymać fachową odpowiedź. Ponadto aktywnie działamy w mediach społecznościowych. Swoimi wpisami chcemy uświadamiać położne w takich kwestiach, jak wypalenie zawodowe czy problem mobbingu oraz pokazać, że nie pozostają z tym same. Bardzo cenne są dla nas wszystkie komentarze i spostrzeżenia, które otrzymujemy od położnych – naszych odbiorców. Pozwala to na lepsze poznanie ich potrzeb, i tym samym nadaje to kierunek działań, które będziemy podejmować w kolejnych latach.

Dlaczego wspieranie położnych jest potrzebne?

Z opracowanego przez nas Raportu (patrz niżej) wynika, że położne borykają się z różnymi stresującymi sytuacjami w pracy i nie uzyskują adekwatnego wsparcia. W naszej opinii położne są grupą zawodową, na której spoczywa duża odpowiedzialność, a ryzyko stresu związanego z pracą jest ogromne. Światowa Organizacja Zdrowia, uznając wypalenie zawodowe za stan chorobowy i umieszczając je w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD), jeszcze silniej wskazała, że obszar wsparcia psychologicznego może stanowić prewencję chorób zawodowych pielęgniarek i położnych. Zrozumienie potrzeb położnych w zakresie wsparcia, a przede wszystkim późniejsza realizacja tej pomocy może przyczynić się do zwiększenia satysfakcji z pracy, zmniejszenia odsetka położnych wypalonych zawodowo, poprawy jakości świadczonych usług, a także zwiększenia liczby położnych czerpiących radości z wykonywanej pracy.

Od redakcji: Szczegółowe informacje na temat wyniki Raportu z 2019 roku Fundacji na Rzecz Wspierania Położnych pn. Wsparcie psychologiczne świadczone na rzecz położnych – diagnoza odczuwanego stresu, otrzymywanego wsparcia i zapotrzebowania na wsparcie psychologiczne w grupie aktywnie pracujących położnych (opr.: B. Baranowska, K. Kalita-Kurzyńska, B. Szlendak,, U. Tataj-Puzyna, D. Sys) znajdziecie Pastwo w kolejnym numerze Magazynu Pielęgniarki i Położnej.

Kontakt:
Fundacja na Rzecz Wspierania Położnych
Stanisławy Leszczyńskiej

wspieram.polozne@gmail.com
https://www.facebook.com/wsparciepoloznych/
https://www.instagram.com/wsparciepoloznych/

Telefoniczna poradnia dla położnych
wtorki godz. 15.30–17.30
tel. 692 086 923

Pin It on Pinterest

Podziel się!

Poinformuj swoich znajomych!