Menu

Podczas uroczystej Gali Liderów Ochrony Zdrowia w ramach XXIV Międzynarodowego Kongresu OSOZ wręczono nagrody laureatom Konkursu Liderów Ochrony Zdrowia. Gala zakończona koncertem odbyła się 9 kwietnia w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.

Plebiscyt Liderów Ochrony Zdrowia już po raz 13. nagrodził tych, którzy z zaangażowaniem pracują dla pacjentów, wzmacniają innowacyjność, realizują pomysłowe programy promocji zdrowia i profilaktyki, sprawnie zarządzają podmiotami medycznymi, gwarantując najwyższą jakość usług. 29-osobwa Kapituła Konkursu złożona z autorytetów rynku ochrony zdrowia w Polsce (w tym Prezes NRPiP Zofii Małas) wybrała w tym roku laureatów w 16. kategoriach.

W Kategorii “Innowacyjne Pomysły w Ochronie Zdrowia” nagrody laureatom wręczyła Wiceprezes NRPiP Mariola Łodzińska.

 

Laureaci Konkursu Lider Ochrony Zdrowia 2019

Brylantowy Lider 2019

Dr n. med. Robert Starzec

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi

Promocja Zdrowia i Profilaktyka

ZŁOTY LIDER

Śląska Izba Lekarska, za film edukacyjny „Choroby zakaźne. Oni pamiętają”

SREBRNY LIDER

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland

BRĄZOWY LIDER

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Działalność na Rzecz Pacjenta

ZŁOTY LIDER

Beata Ambroziewicz, Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

SREBRNY LIDER

ARTIMED NZOZ Sp. z o.o. Centrum Medyczne PZU Zdrowie

BRĄZOWY LIDER

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie

Skuteczne Zarządzanie

ZŁOTY LIDER

Stanisław Mazur

Prezes Centrum Medycznego MEDYK Sp. Z o.o. Sp. K.

SREBRNY LIDER

Grażyna Śmiarowska

Dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu

BRĄZOWY LIDER

Jerzy Radziszowski

Prezes Zarządu Przychodni Lekarskiej Diamed Sp. z o.o.

Innowacyjne Pomysły w Ochronie Zdrowia

ZŁOTY LIDER

Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, projekt „Bioniczna Trzustka”

SREBRNY LIDER

Klinika Wentylacji Respiratorem KONSTANCJA – ORPEA Polska Sp. z o.o.

BRĄZOWY LIDER

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Lider Farmacji

ZŁOTY LIDER

Mec. Paulina Kieszkowska-Knapik, adwokat, partner w KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński, współzałożycielka i przewodnicząca rady nadzorczej Fundacji Lege Pharmaciae

SREBRNY LIDER

Dr hab. Agnieszka Skowron, Kierownik Zakładu Farmacji Społecznej, Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński

BRĄZOWY LIDER

Organizatorem konkursu jest Czasopismo OSOZ Polska.

MM