Zaznacz stronę

Opublikowano Ranking Kierunków Studiów „Perspektywy” 2022

Ocena, w zależności od kierunku, składa się z 12-13 wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów:

  • Prestiż
  • Absolwenci na rynku pracy
  • Potencjał akademicki
  • Potencjał dydaktyczny
  • Potencjał naukowy
  • Umiędzynarodowienie

Na jakich uczelniach najlepiej studiować pielęgniarstwo i położnictwo w 2022 roku:

Pielęgniarstwo:

  1. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  2. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  3. Warszawski Uniwersytet Medyczny
  4. Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  5. ex aequo
  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • Gdański Uniwersytet Medyczny
  1. ex aequo
  • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  1. ex aequo
  • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Uniwersytet Zielonogórski

Położnictwo:

  1. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  2. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  3. Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  4. Gdański Uniwersytet Medyczny
  5. Warszawski Uniwersytet Medyczny
  6. Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  7. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  8. ex aequo
  • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  1. ex aequo
  • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu