Menu

Zgodnie ze Stanowiskiem Nr 1 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji w celu omówienia i rozpatrzenia ważnych kwestii merytorycznych związanych z wykonywaniem zawodów pielęgniarki i położnej oraz funkcjonowaniem samorządu w tym ewentualnych zmian regulaminów informujemy, iż Zjazd został zaplanowany na dzień 4-5 czerwca 2019r. w Hotelu Airport Okęcie – Warszawa ul. 17 Stycznia 24.

Przedmiotem obrad I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji będzie:

 • regulamin wyborów do organów Izb,
 • ramowe regulaminy organów okręgowych izb pielęgniarek i położnych,
 • regulamin Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych,
 • regulaminy organów Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych,
 • ustalenie wykazu stanowisk w organach izb pielęgniarek i położnych, których pełnienie może być wynagradzane
 • zasady gospodarki finansowej,
 • składka członkowska,
 • procedura przeprowadzania wizytacji praktyk zawodowych,
 • licencjonowanie zawodu.

Ponadto informujemy, że zgodnie z § 4 Regulaminu Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych:

§ 4.

 1. Delegata obowiązuje obecność i czynny udział w posiedzeniach Krajowego Zjazdu.
 2. Delegat bierze udział w posiedzeniach Krajowego Zjazdu wyłącznie osobiście.
 3. Delegat może być członkiem tylko jednej komisji zjazdowej.
 4. Każdego dnia przed rozpoczęciem obrad Krajowego Zjazdu delegat potwierdza swoją obecność podpisem na liście obecności. Przed rozpoczęciem pierwszego dnia obrad delegat otrzymuje dokument stwierdzający posiadany mandat.
 5. Mandat delegata trwa do momentu wyboru delegatów na kolejny Krajowy Zjazd.