Menu

Szanowni Państwo

W dniach 13-15 maja 2020r. Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych otrzymały kolejną turę środków ochrony osobistej: rękawiczki, przyłbice, maseczki oraz środki dezynfekcyjne. Powyższy asortyment zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia jest skierowany do pielęgniarek i położnych rodzinnych, medycyny szkolnej, pielęgniarskiej opieki domowej długoterminowej, domowej opieki paliatywno – hospicyjnej, opieki pielęgniarskiej nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie, praktyk zawodowych i niepublicznych podmiotów pielęgniarskich i położniczych w tych zakresach świadczeń zdrowotnych.