Menu

W związku z wątpliwościami dotyczącymi prawidłowości wypłaty środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych oraz, kto i w jaki sposób powinien nadzorować wykorzystanie publicznych środków pochodzących z Narodowego Funduszu Zdrowia – przekazujemy do wiadomości odpowiedź Pana Janusza Cieszyńskiego, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, w tej kwestii:

Odpowiedź Ministra Janusza Cieszyńskiego z dnia 11 września 2019 r.

Pismo z Ministerstwa Zdrowia z dnia 18 września 2019 r.

Przypomnijmy, że podczas posiedzenia Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w dniu 11 września br. Minister Janusz Cieszyński przedstawił wyniki kontroli przeprowadzonej w podmiotach leczniczych w zakresie wdrożenia wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych.

https://nipip.pl/informacja-w-sprawie-wynikow-kontroli-podmiotow-leczniczych/

Pin It on Pinterest

Podziel się!

Poinformuj swoich znajomych!