Zaznacz stronę

16 listopada 2020 r. Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej spotkali się z Prezesem Rady Ministrów Mateuszem Morawieckim oraz Ministrem Zdrowia Adamem Niedzielskim. Zofia Małas oraz Andrzej Matyja wskazali najpilniejsze kwestie, które wymagają natychmiastowych działań:

  • Dodatkowe wynagrodzenie dla personelu medycznego pracującego z pacjentami covidowymi i niecovidowymi.
  • Ubezpieczenie personelu medycznego od utraty zdrowia lub życia w związku z epidemią koronawirusa.
  • Zasiłku opiekuńczego dla personelu medycznego oraz wznowienie nauki dla dzieci medyków.
  • Zwiększenie uprawnień pielęgniarkom w POZ oraz umożliwienie kwalifikacji do szczepień.
  • Likwidacji Departamentu Pielęgniarek i Położnych, a tym samym umniejszanie roli pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia.
  • Finansowanie podmiotów leczniczych leczących pacjentów z COVID-19;
  • Zatrudnienie personelu medycznego spoza UE – przekazano wszystkie wątpliwości związane z tym problemem, a przede wszystkim związane z bezpieczeństwem naszych pacjentów.
  • Podjęcie działań zmierzających do złagodzenia reżimu odpowiedzialności karnej medyków za błędy medyczne popełnione nieumyślnie – system no fault.

Prezesi NRPiP i NRL przekażą w najbliższych dniach Premierowi oraz Ministrowi Zdrowia wszystkie postulaty pielęgniarek, położnych oraz lekarzy dotyczące funkcjonowania ochrony zdrowia oraz propozycje ich wdrożenia. Strona rządowa odniesie się do zaproponowanych rozwiązań przed kolejnym spotkaniem.