Menu

Szanowni Państwo,

W dniu 21.12.2018r. o godz. 10:00 odbyło się spotkanie robocze w Departamencie Pielęgniarek i Położnych z przedstawicielami NRPiP w osobach: Prezes NRPiP-Zofią Małas, Sekretarz NRPiP- Joanną Walewander, Panią prof. Dorotą Karkowską oraz Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych Gretą Kanownik oraz trzema przedstawicielami Departamentu Pielęgniarek i Położnych.

Na spotkaniu zostały omówione problemy związane z nieprawidłowościami w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych przez organizatora Interrete Sp. z.o.o.

W wyniku dyskusji ustalono, iż z uwagi na ważność problemu w dniu 11 stycznia 2019r. odbędzie się spotkanie z Sekretarz Stanu Panią Józefą Szczurek-Żelazko oraz Panią Marią Królak -Dyrektorem Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych  i przedstawicielami NRPiP.

O wynikach podjętych działań będziemy informować Państwa na bieżąco.

Planujemy również zwołanie Konwentu Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych w pierwszej połowie stycznia 2019r.

Prezes NRPiP
Zofia Małas