Zaznacz stronę

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi zapytaniami członków samorządu pielęgniarek i położnych kierowanymi do Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie prac nad projektem ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, w załączeniu przesyłam informacje na temat działań Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w powyższej sprawie.

Z poważaniem

Zofia Małas

(-)Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Załączniki:

  1. Pismo NRPiP do Ministerstwa Zdrowia w sprawie odrzucenia rządowego projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
  2. Stanowisko NRPiP w sprawie określenia minimalnego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych.
  3. Pismo NRPiP skierowane do Ministra Zdrowia oraz Przewodniczących Klubów Parlamentarnych PiS, PO, Nowoczesna, Kukiz’15, PSL, dotyczące uwzględnienia zmian do projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Posiedzenie Komisji Zdrowia 20 czerwca 2017 r. w sprawie Rozpatrzenia ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (druk senacki nr 529, druki sejmowe nr 1583 i 1617). Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

 

 

 retransmisja posiedzenia część 1.

 retransmisja posiedzenia część 2.

W związku z nieuwzględnieniem przez Komisję Zdrowia Senatu RP uwag Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych NRPIP wystąpiła z pismem do Pana Stanisława Karczewskiego –Marszałka Senatu RP oraz Pana Marka Martynowskiego – Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PIS w Senacie oraz Pana Bogdana Klicha – Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PO w Senacie, aby podczas 44 posiedzenia Senatu RP zgłosili uwagi NRPIP do ww. ustawy. (Zobacz pismo tutaj)

 

Stenogram z posiedzenia Sejmu gdy dyskutowano nt projektu ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia.

Poseł Ewa Kołodziej:
„Co się stanie po wejściu w życie procedowanej dziś ustawy z umową społeczną, czyli z rozporządzeniem ministra Mariana Zembali z 2015 r. (Dzwonek), a mianowicie z podwyżką 4 razy 400 brutto? Wszyscy mamy uzasadnione obawy, że ta rozłożona w czasie podwyżka prof. Zembali, zaakceptowana przez wszystkie strony: rządową i społeczną, zostanie…”

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Józefa Szczurek-Żelazko:

„Pytanie o kontynuację podwyżek dla pielęgniarek, tzw. 4 razy 400. Tak, będzie to kontynuowane i ustawa nie ma wpływu na kontynuację tego dodatku 4 razy 400. Ustawa obejmuje wszystkich pracowników medycznych, tak jest zapisane w tytule. Pracownikiem medycznym jest ratownik, jest fizjoterapeuta, jest pielęgniarka, jest lekarz – więc wszystkich pracowników medycznych obowiązuje ta ustawa i pozwala ustanowić im minimalne wynagrodzenia.”