Zaznacz stronę

Informacja ze spotkania Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych,
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Polskiego Towarzystwa Położnych

z dn. 1 grudnia 2020r.

W związku z brakiem reakcji Rządu oraz Ministerstwa Zdrowia na wspólne stanowisko środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych: Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Polskiego Towarzystwa Położnych z 18.11.2020 r. w sprawie wzmocnienia roli pielęgniarek w strategii walki z pandemią COVID-19 odbyło się kolejne spotkanie sygnatariuszy ww. Stanowiska.

Działając na rzecz ochrony interesów zdrowotnych społeczeństwa wyrażamy swój sprzeciw wobec decyzji rządu, które w żaden sposób nie służą społeczeństwu.

Nie zgadzamy się na ignorowanie propozycji i strategicznego znaczenia największej, ponad 300-tysięcznej grupy zawodowej pielęgniarek i położnych.

Podczas spotkania podjęto decyzję o podjęciu dalszych strategicznych działań na rzecz obrony naszych zawodów. O szczegółach zostaną Państwo poinformowani w ciągu najbliższych dni.

Prezes NRPIP -Zofia Małas
Prezes OZZPIP – Krystyna Ptok
Prezes PTP – Grażyna Wójcik
Prezes PTP – Beata Pięta