Informacje w sprawie obowiązku przekazywania danych o zdarzeniach medycznych do Systemu Informacji Medycznej

NIPiP-NRPiP-DM.0025.91.2021.JP                                     Warszawa, dnia 1 lipca 2021 r.                                                                                                Pan                                                                                                Adam Niedzielski                                                                                                Minister Zdrowia Szanowny Panie Ministrze, W związku z treścią art. 56 ust. 2a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 666, ze zm.) oraz występującymi w przestrzeni publicznej oraz w środowisku medycznym licznymi wątpliwościami co do kręgu podmiotów obowiązanych do przekazywania danych o zdarzeniach medycznych … Czytaj dalej Informacje w sprawie obowiązku przekazywania danych o zdarzeniach medycznych do Systemu Informacji Medycznej