Menu

Przedstawiciele samorządów zawodów medycznych i terytorialnych, organizacji pracowników ochrony zdrowia, pracodawców i menedżerów publicznych i niepublicznych zoz, pacjentów zwrócili się z apelem do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia oraz liderów partii politycznych o podjęcie działań zmierzających do poprawy systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Do listu otwartego dołączono materiały z danymi liczbowymi dotyczącymi poszczególnych zawodów medycznych, szpitali – ich sytuacji kadrowej i finansowej, a także dokumenty przedstawiające punkt widzenia pacjentów.

Zapraszamy do zapoznania się z listem otwartym interesariuszy i materiałami po spotkaniu w dniu 22 sierpnia br.

RAPORT MY PACJENCI

RAPORT ALIVII

POLSKI SYSTEM OPIEKI ZDROWOTNEJ NAJGORSZY W EUROPIE

List otwarty interesariuszy OZ po spotkaniu 22.08

MM