Zaznacz stronę

Jak zaznaczyła na wstępie pisma, docierają do niej wieści związane z możliwymi skutkami wprowadzenia zmian podatkowych dla pielęgniarek i położnych, ponieważ podejmują one prace w więcej niż w jednym miejscu.

– Jeszcze więcej stracą te, które samotnie wychowują dzieci, a z początkiem roku pozbawiono je możliwości wspólnego rozliczania podatkowego wraz z dziećmi. W konsekwencji, straty mogą zniechęcić do podejmowania dodatkowego zatrudnienia, co pogorszy sytuację kadrową w ochronie zdrowia – zaznaczyła marszałek.

Pytania do ministra zdrowia:

W związku z licznymi wątpliwościami, marszałek Kidawa-Błońska poprosiła ministra zdrowia o odpowiedź na trzy nurtujące pytania:

  1. Czy z Ministerstwem Zdrowia konsultowane były założenia Polskiego Ładu w zakresie wynagrodzeń personelu medycznego?
  2. Jakie ministerstwo przewiduje konsekwencje zmian podatkowych dla wynagrodzeń personelu medycznego, z wyszczególnieniem pensji pielęgniarek i położnych?
  3. Czy ministerstwo zakłada możliwość spadku zatrudnienia w ochronie zdrowia w efekcie wprowadzenia zmian podatkowych zawartych w Polskim Ładzie?

Źródło https://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/Pielegniarki-traca-przez-Polski-Lad-Marszalek-Sejmu-interpeluje-do-ministra-zdrowia,229172,1.html

TREŚĆ PISMA DO WICEMARSZAŁEK SEJMU MAŁGORZATY KIDAWY-BŁOŃSKIEJ