Zaznacz stronę

Jak wynika z danych zawartych w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych, obecnie w kraju zatrudnionych jest 544 pielęgniarek z Ukrainy. Ministerstwo Zdrowia podaje, że po 24 lutego 2022 r., wnioski o wydanie decyzji celem uzyskania prawa wykonywania zawodu w Polsce złożyło 103 osób z Ukrainy, z czego 55 trzymało pozytywną ocenę.

NIPiP zapytała przechodniów o to, jakie oczekiwania i obawy mają Polacy wobec kadr medyczny zza granicy?