Zaznacz stronę

8 lipca w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbyła się uroczystość „czepkowania” absolwentów studiów I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo. Kolejni absolwenci uzyskali tytuł licencjata pielęgniarstwa.

Tradycja czepkowania sięga 1911 roku. Pierwszy czepek otrzymywała uczennica szkoły pielęgniarskiej w czasie uroczystości „czepkowania” jako symbol pierwszego stopnia wtajemniczenia do wykonywania zawodu pielęgniarki. Kolejnym etapem było paskowanie – na biały czepek zakładany był czarny pasek aksamitki jako symbol kolejnego etapu w kształceniu zawodowym. Od 1991 pielęgniarki i położne nie mają obowiązku noszenia czepka, stanowi on jednak integralną część stroju galowego ubieranego podczas różnego rodzaju uroczystości w tym państwowych i zawodowych. Czepek to symbol pokory i chęci służenia innym ludziom.

Tegorocznym absolwentom Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych gratulacje przekazała Prezes Zofia Małas, która podkreśliła, że uroczysta ceremonia ślubowania i nałożenia Czepka Pielęgniarki jest symbolicznym otwarciem drogi do społeczności zawodowej, a przy tym nakłada obowiązek przestrzegania przyjętych w niej norm i zasad.

Stali się Państwo członkami grupy pielęgniarek stanowiącej wielki potencjał zawodowy systemu ochrony zdrowia i społeczeństwa. Kreowanie nowoczesnego pielęgniarstwa odbywać się będzie od tej pory z udziałem Państwa, jako profesjonalistów” – powiedziała Prezes NRPiP. Absolwentom z najwyższą średnią, w uznaniu osiągnięć w kształceniu, wręczyła listy gratulacyjne oraz nagrodziła prenumeratą zawodowego pisma –  Magazyn Pielęgniarki i Położnej.

MM