Zaznacz stronę

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych przypomina, że organizatorzy kształcenia prowadzący szkolenia specjalizacyjne mają obowiązek wygenerowania Elektronicznej Karty Kształcenia (EKK) w Systemie Monitorowania Kształcenia.

Zgodnie z § 10 ust.1 pkt 2 oraz § 40 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. poz.1761),  jednym z warunków ubiegania się o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego jest złożenie wniosku (za pośrednictwem Systemu SMK), do którego należy dołączyć EKK.

Brak EKK uniemożliwi pielęgniarce, położnej złożenie wniosku o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego, a tym samym przystąpienie do egzaminu państwowego!

Ponadto karta specjalizacji z wymaganymi wpisami oraz potwierdzeniami i zaliczeniami stanowi dowód ukończenia specjalizacji.

Prosimy o szczególne zwrócenie uwagi czy organizator kształcenia dopełnił obowiązku utworzenia Elektronicznej Karty Kształcenia.