Zaznacz stronę

KOMUNIKAT
W SPRAWIE TWOJEGO PRAWA
DO 6 – DNIOWEGO URLOPU SZKOLENIOWEGO

Zgodnie z zapisem art. 61a ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 562) pielęgniarce i położnej przysługuje na wniosek i za zgodą pracodawcy urlop szkoleniowy w wymiarze do 6 dni roboczych.

W jakich rodzajach szkolenia można uczestniczyć, by móc ubiegać się o przyznanie dodatkowego urlopu szkoleniowego w wymiarze do 6 dni roboczych?

Konferencja

Kongres

Seminaria

Sympozja

Warsztaty

Szkolenia i kursy podnoszące wiedzę i umiejętności zawodowe,
inne niż określone w art. 66 ust. 1. Ustawy o zawodach p. i p.

W jaki sposób ubiegać się u pracodawcy
o urlop szkoleniowy?

  1. Pielęgniarce i położnej przysługuje urlop szkoleniowy, na jej wniosek i za zgodą pracodawcy.
  2. Pielęgniarka i położna ma obowiązek niezwłocznie przedstawić pracodawcy dokument poświadczający jej udział w formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych innych niż określone w art. 66 ust. 1.