Zaznacz stronę

Pod hasłem: „Pielęgniarka, położna wczoraj – menedżer dziś” w Toruniu odbywa się konferencja organizowana przez Stowarzyszenie Menedżerów Pielęgniarstwa.

Coroczne spotkania menedżerskiej kadry pielęgniarskiej, menedżerów ochrony zdrowia to okazja do debaty nad kształtem i kierunkiem pielęgniarskiej i położniczej praktyki. W szczególności to okazja do dyskusji nad strategią nowoczesnego zarządzania, delegowania zadań i uprawnień, co przekłada się na wzmacnianie pielęgniarskiej kadry zarządzającej w zakładach opieki zdrowotnej.

Aktualną sytuację pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce przedstawiła Wiceprezes NRPiP Mariola Łodzińska, która podkreśliła że „pielęgniarki, położne to grupa zawodowa, która najlepiej ze wszystkich zawodów medycznych potrafiła przystosować się do zmian, podjąć nowe wyzwania, zdobyć nowe umiejętności. Priorytetem działań pielęgniarki, położnej jest wysoka jakość świadczonych usług oraz komfort psychiczny pacjenta, który ma prawo do opieki na jak najwyższym poziomie”.

MM