Zaznacz stronę

Nowy pomysł Rządu na “import” medyków spoza granic Polski to realne zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów

Konferencja prasowa 25 listopada 2020 r. o godz. 13:00
pod siedzibą Ministerstwa Zdrowia, ul. Miodowa 15.

Do Sejmu wpłynął Poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych (druk nr 763[1]). To kolejna regulacja złożona do Sejmu bez żadnych konsultacji ze środowiskiem medycznym!

Projektodawca proponuje, aby poszukać kandydatów do pracy w polskich szpitalach wśród pielęgniarek i położnych spoza granic UE. To sugeruje, że wszystkie polskie pielęgniarki, położne znalazły już zatrudnienie i zasoby kadrowe zostały wyczerpane. To nie jest zgodne ze stanem faktycznym!

W ocenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych przyjęcie rozwiązań proponowanych w Projekcie tej ustawy niesienie ze sobą ogromne zagrożenie dla pacjentów, ale także systemu ochrony zdrowia. Wyjaśnimy, z czym wiąże się ryzyko związane z przyjęciem tej regulacji, a także wskażemy aktualną sytuację pielęgniarek i położnych w czasie zwalczenia pandemii.

Na Państwa pytania odpowiedzą przedstawią przedstawiciele Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych:

Zofia Małas – prezes NRPiP oraz Sebastian Irzykowski – wiceprezes NRPiP, Joanna Walewander – sekretarz NRPiP

Kontakt dla mediów:

Sebastian Irzykowski – 695 350 280

media@nipip.pl

[1] http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=763