Zaznacz stronę

REJESTRACJA ZAMKNIĘTA

Partnerzy Strategiczni:

Partnerzy:

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w pierwszym ogólnopolskim spotkaniu pielęgniarek i położnych POZ w całości poświęconemu szczepieniom ochronnym i naszej roli w profilaktyce chorób zakaźnych. 

26 listopada 2019 r. w Warszawie (Hotel Airport Okęcie, Warszawa ul. 17 stycznia 24) odbędzie się I Kongres Pielęgniarek i Położnych POZ „Wiem, więc szczepię”. Wykładowcy – znani eksperci w dziedzinie profilaktyki chorób zakaźnych, omówią tak istotne zagadnienia, jak:

⇒Działania Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie zwiększenia wyszczepialności w Polsce, sytuacja w innych krajach UE.

⇒Podstawy prawne realizacji szczepień ochronnych (w tym odmowa, zdarzenia niepożądane)

⇒Edukacja rodziców przez położne w zakresie szczepień w okresie oczekiwania na dziecko, pobytu na oddziale oraz w trakcie wizyt patronażowych

⇒Szczepienia zalecane, czyli mniej ważne?

⇒Badanie kwalifikacyjne, odraczanie, NOP

 

⇒Postawa wobec szczepień – co na to psychologia?

⇒Fakty i mity na temat szczepień ochronnych

⇒Źródła wiedzy na temat szczepień ochronnych

⇒Choroby, które wracają

Program Kongresu:

26 listopada 2019

8:00 Rejestracja uczestników.

Powitanie gości – Zofia Małas, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

9.00–9.30 Spada liczba zaszczepionych – kto zawinił? Programy szczepień ochronnych w krajach Unii Europejskiej,
dr hab. n. med. Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny, specjalista w zakresie chirurgii ogólnej, medycyny rodzinnej i zdrowia publicznego, konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego

9.30–10.00 Fakty (i mity) na temat szczepień ochronnych,
dr n. med. Paweł Grzesiowski, ekspert w dziedzinie immunologii i profilaktyki zakażeń, Prezes Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń, Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa

10.00–10.20 PRZERWA KAWOWA

10.20–10.50 Podstawy prawne realizacji szczepień ochronnych, dokumentacja medyczna i zakres jej przetwarzania
mec. Katarzyna Gajewska, radca prawny

10.50–11.20 Kwalifikacja pacjenta do szczepienia oraz NOP, czyli niepożądany odczyn poszczepienny w praktyce,
lek. Sławomir Ogórek, specjalista medycyny rodzinnej, pediatra. Poradnia Medycyny Rodzinnej WSSD w Olsztynie. Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Katedra Zdrowia Publicznego, Epidemiologii i Mikrobiologii)

11.20–11.40 PRZERWA KAWOWA

11.40-12.10 Edukacja rodziców w zakresie szczepień w okresie oczekiwania na dziecko, pobytu na oddziale oraz w trakcie wizyt patronażowych – rola położnej,
dr n. med. Grażyna Bączek, konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego

12.10–13.00 Źródła wiedzy na temat szczepień ochronnych,
dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Katedra Pielęgniarstwa). Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego, dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie

13.00–14.00 LUNCH

13.00–14.30 Szczepienia zalecane, czyli mniej ważne? Co zmieniły?
mgr pielęgniarstwa Violetta Nowak, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego, NZOZ PLR Petrus w Zamościu

13.30–15.00 Choroby, które wracają,
mgr Anna Pawłowska, kierownik Oddziału Epidemiologii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu

15.00–15.30 Postawa wobec szczepień – co na to psychologia?
mgr Maja Kochanowska, psycholog, autorka bloga NeuroSkoki

15.30–15.50 Rola pielęgniarek i położnych w propagowaniu wiedzy na temat szczepień zalecanych.
Sesja sponsorowana

Organizator zastrzega sobie możliwość modyfikacji programu.

Koszt udziału w Kongresie wynosi 50 zł

Zapewniamy materiały kongresowe, całodzienne wyżywienie (przerwy kawowe, lunch).

Wpłaty prosimy dokonywać na konto Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych
na adres 02-757 Warszawa, ul. Pory 78  lok 10
na rachunek Deutsche Bank 12 1910 1048 2262 0173 0461 0002
w tytule „Opłata za Kongres +(Imię i Nazwisko uczestnika)”.

Termin zgłoszenia i opłaty do dnia 25 listopada 2019 r.

Koszty uczestnictwa w kongresie nie podlegają zwrotowi w przypadku nieobecności.

Warunkiem zakwalifikowania na konferencję jest rejestracja oraz dokonanie opłaty w terminie nie później niż 7 dni od dnia rejestracji.

Zgłoszenie na konferencję oznacza zawarcie umowy sprzedaży i pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

Potwierdzenie zakwalifikowania na konferencję prześlemy drogą e-mail.

W przypadku problemów technicznych prosimy o e-mail na adres: admin@nipip.pl lub telefonicznie: 22-327-61-81

Informacja o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informuję, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych zwana dalej: „NIPiP” z siedzibą w Warszawie, ul. Pory 78 lok. 10, 02-757 Warszawa, nipip@nipip.pl. tel. 22-327-61-61.
  2. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu rejestracji, organizacji i przeprowadzenia I Kongresu Pielęgniarek i Położnych POZ „Wiem, więc szczepię”, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a  Rozporządzenia.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane również w celu przekazania materiałów konferencyjnych oraz sporządzenia zaświadczeń dla uczestników konferencji.
  4. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do przeprowadzenia konferencji. Jednakże dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy prawa podatkowego
  5. Na warunkach określonych w Rozporządzeniu i innych przepisach prawa, przysługuje Państwu lub osobie działającej w Państwa imieniu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Ponadto Mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, których przetwarzanie takiej zgody wymaga (dotyczy to adresu e-mail i numeru telefonu).
  6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
  8. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby konferencji nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.
  9. Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym inspektorem ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@nipip.pl
  10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zarejestrowania się na konferencję.