Zaznacz stronę

Kontakt Wydawnictwo

Redakcja

Bożena Czerwińska, Redaktor Naczelna „Magazynu Pielęgniarki i Położnej”
adres e-mail: mpip@nipip.pl b.czerwinska@nipip.pl
telefon: 695 350 774, 22 327 61 82
faks: 22 327 61 60

Patrycja Paradowska, Asystent ds. wydawniczych
adres e-mail: p.paradowska@nipip.pl
telefon:  695 350 261, 22 327 61 69

Prenumerata

Patrycja Paradowska, Asystent ds. wydawniczych
adres e-mail: prenumerata@nipip.pl
telefon:  695 350 261, 22 327 61 69

Reklama

Sławomir Czerwiński
Adres e-mail:  s.czerwinski@nipip.pl
Telefon: 601 058 770

Adres pocztowy

Magazyn Pielęgniarki i Położnej
ul. Pory 78 lok. 10
02-757 Warszawa