Zaznacz stronę

KORONAWIRUS

SARS-coV-2

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

 

W imieniu samorządu pielęgniarek i położnych serdecznie dziękujemy wszystkim pielęgniarkom, położnym i innym pracownikom medycznym, którzy w tym trudnym czasie dają z siebie wszystko, aby zapewnić pomoc medyczną wszystkim potrzebującym.

Zofia Małas, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Od 14 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, pielęgniarka, położna, gdy nie ma bezwzględnych wskazań do osobistego kontaktu z pacjentem ma prawo do udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

 

Komunikat dla pielęgniarek i położnych w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w okresie ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2

W okresie od 14 marca 2020 r do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 personel pielęgniarski ma prawo do udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łącznościw sytuacji gdy nie ma bezwzględnych wskazań do osobistego kontaktu z pacjentem i zachodzi pewność, że  świadczenia zostaną  udzielone  z należytą starannością, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej i dbałością o bezpieczeństwo pacjenta.

Wprowadzenie wyjątku od osobistego udzielania świadczeń zdrowotnych, pozwoli zarówno  na zmniejszenie potencjalnych źródeł zakażenia, jak i w sposób racjonalny pozwoli gospodarować środkami ochrony osobistej.

Od dnia 14 marca 2020 r do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 Identyfikacja pacjenta następuje:

 1. na podstawie danych przez niego przekazywanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, np. internetu, sms, telefonu;
 2. jeżeli w chwili zgłoszenia pacjent nie przekaże danych pozwalających na jego identyfikację, wówczas pacjent może złożyć oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności systemów, np. internetu, sms, telefonu;
 3. obecnie nie obowiązuje dotychczasowy wzór składania oświadczenia woli.

Od dnia 14 marca 2020 r do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2: Odstępuje się od wymogu dostarczania przez pacjenta oryginału skierowania w terminie nie później niż 14 dni roboczych od dnia wpisania na listę oczekujących :

Pacjent ma obowiązek dostarczania oryginału skierowania  w terminie 21 dni od dnia zakończenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 – jednakże nie później niż w dniu udzielania świadczenia opieki zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego skierowania.

PODSTAWA PRAWNA

Podstawą prawną wprowadzenia tego rozwiązania jest art. 11 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej tekst. jedn. Dz.U.2019.576 ze zm.) zgodnie z którym: 

Pielęgniarka  jest zobowiązana do udzielania świadczeń zdrowotnych z  należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo, wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej oraz pośrednictwo systemów teleinformatycznych lub systemów łączności oraz ⸹7 w zw. z ⸹1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Dz.U.2020, poz. 433 ze zm.

Prosimy o rozpowszechnianie powyższej informacji wśród personelu pielęgniarskiego i położniczego

Zespół Zarządzania Kryzysowego Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

Pomoc psychologiczna dla pielęgniarek i położnych

Lęk oswojony, to lek opanowany. Jeśli wiesz, mniej się nie boisz. Gdy poznasz źródło negatywnych emocji, łatwiej Ci będzie nad nimi zapanować. A tych w obecnej sytuacji nie brakuje. Zapraszamy zatem wszystkie pielęgniarki, pielęgniarzy i położne na spotkanie z psycholog Dorotą Uliasz. Te filmy to źródło wsparcia. Jeśli poczujesz, że pomoże ci rozmowa psycholodzy, są do Twojej dyspozycji.

 

 

 

 

 
 

 

 Stres, lęk Cię przytłacza, negatywne emocje dochodzą do głosu, czujesz, że może pomóc Ci rozmowa z psychologiem? Sięgnij po pomoc, zadzwoń.

Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych które uruchomiły pomoc psychologiczną dla swoich członków:

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie konsultacje i psychoterapie online – program „Skype”. Chętni mogą skorzystać ze wsparcia zgłaszając się przez E-mail: beatamroczekk@wp.pl  w dniach: Wtorek od 19:00 do 21:00 Środa od 13:00 do 15:00 Czwartek od 14:00 do 16:00 Piątek od 08:00 do 10:00 Pobierz Instrukcje

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu:  w poniedziałki i środy w godz. 16.00-17.00. Telefon kontaktowy: 500 126 150

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Chełmie: 82 562 34 79, w Punkcie Zgłoszeniowo – Koordynacyjnym Zdrowia Psychicznego w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie –codziennie w godzinach: 8.00-9.00 Anna Granda tel. 608 667 616; 9.00-10.00 Aleksandra Zykus-Stukan tel. 509 072 910 10.00-11.00 Bogumiła Markowska tel. 537 933 246; 11.00-12.00 Nikodem Kruk tel. 698 879 803 12.00-13.00 Wojciech Gliński tel. 535 337 477; 13.00-14.00 Roksana Kozłowska  tel. 881 922 226 14.00-15.00 Maja Trzeciak tel. 517 051 626; 15.00-16.00 Karolina Grzelaczyk tel.607 161 439 16.00-17.00 Dorota Aleksa tel. 602 479 945; 17.00-18.00 Grzegorz Szczeblewski tel. 663061717

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach: Psycholog Halina Radziwołek-Łosik dyżuruje pod nr telefonu: 789 274 011

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży: tel. 514 895 035

Podkarpacka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z/s w Przeworsku: tel. 16 670 41 33 wew. 52 godz. 7.25-15.00

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Suwałkach: Poniedziałek i Środa w godz. 19.00 – 20.00 pod nr tel. 781-254-802.

Szczecińska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Polskie Towarzystwo Psychologiczne – Oddział Szczecin uruchomiło program bezpłatnego wsparcia psychologicznego dla personelu medycznego w formie konsultacji on-line (Skype) termin konsultacji uzgadniany telefonicznie w godz. 9.00 – 15.00 dr Agata Giza-Zwierzchowska 501 030 908
mgr Anna Karpińska 601 912 176
mgr Anna Klinik 502 557 305
Katarzyna Kozłowska-Kucharuk 501 140 117
mgr Magdalena Kruszyńska 607 100 014
mgr Magdalena Stefańska 609 855 439
mgr Elżbieta Wrębiak 505 975 815
mgr Maria Zabłocka 696 020 022
– Porady Dominika Wyrwa Psycholog 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej tel: 691 552 561 od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu: Zespół Kryzysowy (w godz. 8-20):  883 671 713 pomoc psychologiczna i prawna (w godz. 10-14): 784 095 970 wsparcie merytoryczne w zakresie epidemiologii (w godz. 12-14): 607 414 563

Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych: codziennie 10.00-16.00 tel. 501 563 430 adres mailowy: monika@klonowska.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu: Benita Dobrzańska (psycholog) czwartek (17.00-20.00) sobota (10.00-13.00) pod nr telefonu 601 633 150, Grażyna Kącka (psychoterapeuta) wtorek (17.00-20.00) środa (17.00-20.00) piątek (17.00-20.00) pod nr tel 603 483 330

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zamościu: 84 627 11 15, http://www.czp-zamosc.pl/

Ponadto mogą Państwo uzyskać pomoc prawną i wsparcie w każdej swojej okręgowej izbie pielęgniarek i położnych kontakt: https://nipip.pl/kontakt/kontakt-oipip/

Informacja Prezesa NRPiP w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w związku z pandemią wywołaną przez wirus SARS-CoV-2 w dniu 16 marca 2020 r. powołała Zespół Zarządzania kryzysowego NIPiP

Celem zespołu jest stały monitoring sytuacji oraz wypracowanie rozwiązań i rekomendacji w obszarze:

 • zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom oraz pielęgniarkom i położnym w czasie pandemii;
 • działań w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2;
 • znalezienia sposobów wychodzenia z kryzysu – wypracowanie rekomendacji w obszarze rozwiązań prawnych oraz ekonomicznych.

Wytyczne dla tworzenia zespołów kryzysowych przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych:

 1. Bieżące monitorowanie sytuacji związanej z zasobami kadrowymi oraz występującymi problemami związanymi m. in. z zabezpieczeniem w środki ochrony osobistej pielęgniarek i położnych.
 2. Wsparcie merytoryczne i logistyczne dla członków okręgowej izby oraz podejmowania doraźnych działań w sytuacjach kryzysowych.
 3. Uruchomienie pomocy psychologicznej i prawnej dla członków oipip.
 4. Ścisła współpraca z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, która koordynuje  działania pomiędzy Ministerstwem Zdrowia, Głównym Inspektorem Sanitarnym, Narodowym Funduszem Zdrowia oraz Rządem RP, jak również w zakresie wszelkich uregulowań prawnych związanych z sytuacją epidemiologiczną w kraju.
 5. Współpraca z kierowniczą kadrą pielęgniarską i położniczą w szpitalach i poz oraz z konsultantami wojewódzkimi w dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa, a w szczególności z konsultantami wojewódzkimi w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego.

O działaniach podejmowanych przez Zespół będziemy informować na bieżąco.

Wszelkie uwagi, zapytania informacje prosimy kierować na: koronawirus@nipip.pl

Niewykonywanie pracy w związku odbywaniem kwarantanny lub izolacji

Pielęgniarka, położna objęta społecznym ubezpieczeniem chorobowym w okresie odbywania kwarantanny lub izolacji ma prawo do zasiłku chorobowego.

Osobami objętymi chorobowym ubezpieczeniem społecznym są pielęgniarki i położne:

 1. zatrudnione na podstawie umowy o pracę – tu ubezpieczenie jest obowiązkowe oraz
 2. zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej – jeżeli ubezpieczyły się dobrowolnie

Podstawa prawna: art. 11 ustawy z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 645 ze zm.), dalej zwany ustawą zasiłkową.

Uzasadnienie

Nieobecność pielęgniarki, położnej z tytułu izolacji lub kwarantanny  na podstawie decyzji właściwego państwowego inspektora sanitarnego należy potraktować tak, jak zwykłą nieobecność chorobową – pracownika lub zleceniobiorcy w okresie choroby.

Na mocy art. 6 ustawy zasiłkowej – zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby traktuje się między innymi niemożność wykonywania pracy w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

W myśl art.2 pkt.11-12 ustawy z 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.) wobec osób zarażonych mogą być stosowane między innymi następujące zabezpieczenia:

1) izolacja – odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby;

2) kwarantanna – odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.

Z kolei na mocy art. 92⸹1 pkt.1  ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną – trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia – trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego – pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu.

Nieobecności spowodowane izolacją lub kwarantanną (w rozumieniu powyższych przepisów) należy zatem potraktować tak, jak nieobecności chorobowe. Jest to zatem nieobecność usprawiedliwiona (nieobecność chorobowa, a dokładniej taka, jak chorobowa), a pracownik za jej okres uzyskuje prawo do wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku.

Co to jest koronawirus?

Koronawirusy to duża rodzina wirusów, które mogą powodować choroby zarówno u zwierząt jak i ludzi. Niektóre koronawirusy powodują infekcje dróg oddechowych, od zwykłego przeziębienia po cięższe choroby takie jak zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej. Ostatnio odkryty koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę pod nazwą COVID-19.

Objawy koronawirusa mogą być podobne do typowych objawów grypy. Wśród najbardziej widocznych objawów wymienia się: gorączkę, zmęczenie i suchy kaszel. Niektóre osoby mogą odczuwać bóle mięśni, mieć katar, ból gardła lub biegunkę. Objawy są zwykle łagodne i zaczynają się stopniowo. Na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon najbardziej narażone są osoby starsze, z obniżoną odpornością, cierpiące także z powodu innych chorób, głównie przewlekłych.

Koronawirus przenosi się drogą kropelkową. Choroba może rozprzestrzeniać się gdy osoba z COVID-19 kaszle lub wydycha powietrze. Zaleca się więc przebywać w odległości większej niż 1 metr od zarażonej osoby. Do zarażenia może dojść poprzez dotykanie przedmiotów, a następnie dotykanie oczu, nosa lub ust.

Sytuacja epidemiologiczna rozwija się tak dynamicznie, każdy pacjent z objawami zakażenia układu oddechowego, może być potencjalnym źródłem zakażenia nowym koronawirusem. Każda pielęgniarka i położna powinna bezwzględnie przestrzegać standardów i procedur sanitarno-epidemiologicznych wdrożonych w miejscach udzielania pomocy.

Elementarną procedurą jest mycie i dezynfekcja rąk przed i po każdym kontakcie z pacjentem. Personel zajmujący się pacjentem jest zabezpieczony indywidualnymi środkami ochronnymi: maska / półmaska twarzowa (co najmniej FFP2), okulary / gogle / przyłbica, fartuch barierowy / kombinezon, rękawiczki ochronne. Personel w obszarze wykonywania świadczeń zdrowotnych (obszar bezpośredniego kontaktu z pacjentem lub jego otoczeniem) przestrzega zasady „nic poniżej łokcia”. Personel medyczny przed i po kontakcie z pacjentem, niezależnie od użycia rękawiczek ochronnych, dezynfekuje ręce zgodnie z wytycznymi WHO.

Zwracamy się do kierowników placówek leczniczych o zapewnienie bezpiecznych warunków pracy pielęgniarkom i położnym zobowiązanym do niesienia pomocy medycznej, w szczególności o zaopatrzenie w niezbędne środki ochrony osobistej oraz praktycznych szkoleń w zakresie zapobiegania zakażeniom koronawirusem.

W przypadku osób przebywających poza terenami Polski, w krajach dotkniętych lokalną transmisją wirusa SARS-CoV-2 (Informacje dot. krajów z lokalną transmisją wirusa można znaleźć w raportach dziennych WHO pod adresem:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/), zalecamy zachowanie szczególnych środków ostrożności i unikanie dużych skupisk ludzkich (www.gis.gov.pl)

Zasady korzystania z zasiłku opiekuńczego

Zasiłek opiekuńczy 

A. W związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza,

Obecnie przysługuje zasiłek opiekuńczy na dotychczasowych zasadach ogólnych oraz dodatkowy zasiłek opiekuńczy. 

Komu przysługuje?

 Prawo do zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

 1. dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku:
 • nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza.

Przez okres:

 • 1) na dotychczasowych zasadach – przez 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dziećmi
 • 2) dodatkowo zasiłek opiekuńczy na podstawie specustawy w związku z korono wirusem – 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dziećmi;

Łącznie – 74 dni kalendarzowym w roku.

Zasady korzystania z zasiłku opiekuńczego:

 1. Niezależnie od liczby dzieci i innych członków rodziny,
 2. Okresy opieki się sumuje;
 3. Limit niewykorzystany w danym roku nie przechodzi na następny rok,
 4. Okres pobierania nie może wykroczyć poza okres trwania ubezpieczenia;
 5. Przysługuje na równych prawach matce i ojcu dziecka; wypłaca się tylko jednemu z rodziców, czyli temu, który otrzymał zwolnienie od pracy na dany okres;
 6. Prawo bez okresu wyczekiwania;
 7. Nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny.
 8.  Nie dotyczy to jednak opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat.

 

B. Nadal obowiązują zasady ogólne korzystania z zasiłku opiekuńczego w innych okolicznościach:

Prawo do zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

1) dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku:

 • w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w 50 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409), lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem,
 • porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki,
 • pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne;

60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dziećmi;

2) chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat – przez okres 60 dni w roku;

3) chorym dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat;

30 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dziećmi,

4) dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat w przypadku:

 • porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki,
 • pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne;

30 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dziećmi,

4) innym chorym członkiem rodziny – 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad innymi członkami rodziny

 • Za członków rodziny – uważa się małżonka, rodziców, rodzica dziecka, ojczyma, macochę, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat – jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki.
 • Za dzieci – uważa się dzieci własne ubezpieczonego lub jego małżonka oraz dzieci przysposobione, a także dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie.

 

Komu przysługuje?

ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez okres:

 • 1) 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dziećmi;
 • 2) 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad innymi członkami rodziny,

Zasady korzystania z zasiłku opiekuńczego:

 1. Niezależnie od liczby dzieci i innych członków rodziny,
 2. Okresy opieki się sumuje;
 3. Sumowanie dokonuje się w ramach roku kalendarzowego i okresu sześćdziesięciodniowego; tzn. łącznie na opiekę nad dziećmi i innymi członkami rodziny;
 4. Limit niewykorzystany w danym roku nie przechodzi na następny rok,
 5. okres pobierania nie może wykroczyć poza okres trwania ubezpieczenia;
 6. Przysługuje na równych prawach matce i ojcu dziecka; wypłaca się tylko jednemu z rodziców, czyli temu, który otrzymał zwolnienie od pracy na dany okres;
 7. W odniesieniu do innych członków rodziny każdy ubezpieczony ma 14- dniowy okres zasiłkowy w ramach przysługującego mu 60-dniowego okresu pobierania za.op.;
 8. Prawo bez okresu wyczekiwania;
 9. Nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny.
 10. Nie dotyczy to jednak opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat.

 

Podstawa prawna: art. 32 -35  ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz art.4 ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz.U.2020.374, zwana dalej także ustawą kryzysową